Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Писмо от проф. Янаки Караджов до г-жа Мария Габриел, евродепутат

01.12.2013г.
+ А | - a

                               
                                         ДО  Г-жа  МАРИЯ  ГАБРИЕЛ
                                Евродепутат


ОТ: Проф.д-р Янаки Караджов, www ya_karadjov@abv.bg] 0885 456 700


            Уважаема г-жа Габриел,

    Прочетох Вашето писмо със задоволство – явно е, че ще работим заедно в името на бъдещето на пчеларството.
    Моят екип създава сайт в Интернет, посветен на пчеларството. Каня Ви да вземете участие в него, още повече,че намерението ни е да бъде с международно участие. Към него ще има и електронен вестник АПИМЕДИКА – АПИКУ,ЛТУРА, в първия брой на който обявяваме Дистанционен семинар по биология на пчелите и апитерапия за млади пчелари и млади и не съвсем млади фенове на пчелите. Между другото в София има регистрирана фондация ЗА  ХОРАТА И ЗА ПЧЕЛИТЕ.
    Моля за среща, за да Ви запозная с намеренията ни и какво е напра- вено до сега.
    С гордост Ви съобщавам, че разреших повдигнатия на конферен-цията въпрос за създаването на токсикологична лаборатория, която да изследва умрели пчели за пестициди. Лабораторията по токсикология на    
ветеринарите, която се ръководи от мой сътрудник, е готова да приема пчелни проби и ще ги изследва за 7 неоникотинови пестицида, само три от които са приети от ЕС. Пчеларите могат да изпращат проби по пощата. Предстои ми среща с директора на  Ветеринарномедицинския институт за научноизследователска и диагностична дейност (мой бивш студент) за уточняване на формите на сътрудничество.
На тази среща ако желаете съм готов да заведа  и Вас.
     С поздрав от вечно заетия поради многото си начинания.
    
 София, 1.12.2013 г.                                                                    Я.Караджов