Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Дистанционен семинар на електронен вестник "Апимедика Апикултура "

01.12.2013г.
+ А | - a

Дистанционен семинар на електронен вестник "Апимедика Апикултура " за млади   пчелари   и   непчелари

    Семинарът по биология на пчелите и техните продукти се органи-зира по конкретен повод с цел да задоволи определени нужди и същевре-менно да привлече нови пчелари.

    На Международната конференция „Пчеларският сектор в Европа: Състояние и перспективи”, проведена в Гранд хотел София на 15 ноември т.г. под егидата на еродепутата г-жа  Мария  Габриел, се постави въпроса за недостатъчните знания на младите пчелари по биология на пчелите. Недостатъчно са информирани и млади, и стари по лечебното действие на пчелните продукти и условията, на които те трябва да отговарят. Чрез повишаване компетентността на пчеларите целим да постигнем по-висока производителност, по-малко технологичен брак и повече екопродукти. Тези знания не биха били излишни и на непчеларите – потребители на пчелни продукти. Това е пътят и за увеличаването на консумацията им, защото българинът купува мед когато е болен и консумира средно 300-400 г годишно, докато германецът използва меда като храна и използва 1,5-15 кг мед на глава от населението.

    Семинарът е дистанционен поради характера на нашия контакт, но ние се надяваме, че ще получим в отговор вашите съображения и въпроси, които сме готови да предоставим на останалите читатели.

    Приятни занимания с дистанционния семинар!

            Програма 

1.    Биология  на  медоносните  пчели 

ІІ.  Апитерапия

ІІІ. Дискусия

ІV. Среща  на Фестивала на пчелни продукти  на 17 септември 2014 г

в градинката на Градската баня (срещу халите) в

                Отговорник: Проф. д-р Янаки Караджов


І. Биология на медоносните  пчели 

   Apismelifera