Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Предложение OTНОСНО: Програма за съвместни действия

17.12.2013г.
+ А | - a

ОТ: Проф.д-р ЯНАКИ КАРАДЖОВ, Генерален директор на АГРОБИЗНЕС-АКАДЕМИКА, Гл. Редактор наелектронен в-к АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА,

СОФИЯ1505, тел. 02 843 15 35, моб. 0885 456 700, e-mail  Ya_Karadjov@abv.bg

OTНОСНО:Програма за съвместни действия.

 

 

                        УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИРЕКТОР,

 

            Съвместнитени действия с Вашия предшественик г-н ЖАК БРЕЛ доведоха до заселването напокрива на хотел ХИЛТЪН с пчелни семейства и гаранциите от наша страна , че теще се развиват добре, ще представляват атракция за гостите на хотела и гаранцияза екологична чистота.

            Следващастъпка на нашето сътрудничество е следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. ОФОРМЯНЕ  НАЕКСТЕРИОРНОТО  ПРОСТРАНСТВО нахотелХИЛТЪН чрез интродукция на подходящи декоративни и медодайни растения, аименно:

ГОРСКИ ВИДОВЕ: борове, кипариси, елхи, тополи, върби, брези,кестени, липи.

ОВОЩНИ ДЪРВЕТА: орехи, ябълки, праскови и др.

МЕДОДАЙНИ ДЪРВЕТА: акации, липи, лески, черен бъз, софора;

ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ: маргарит, люляк, трендафил, златен дъжд;

ТРЕВИСТИ ВИДОВЕ: салвия, босилек, чубрица, фацелия,лавандула, мента, невен.

НИСКОСТЪБЛЕНИ ТРЕВИ: кокиче, минзухар, незабравка.

Дърветата се засаждат отвъннавътре  по височина: горски,дървовидни,декоративни.Следват храстите, тревистите и нискостълбените растения.

Обогатяването на видоветерастения продължава с годините, докато на едно и също място не се развият трицъфтящи през различен сезон цветя.

Добре стоят групи от 3 или 5 дърветас различна височина : черен бор, ела, бреза; топола, кипарис, плачеща върба с 2брези и др.

ПОЙНИ  И  ДЕКОРАТИВНИ ПТИЦИ: паун, фазани, токачки, пойни, насекомоядни. .

 ВОЛИЕРИ : пчелояди,вълнисти папагали, канари, щиглеци, скатии;

ДЕКОРАТИВНИ  ГРИЗАЧИ:катерички, таралежи;

ТЕРАРИУМ със сухоземни костенурки; Езерце с червени рибки;

КОШЕРИ – нормални и стъклен.

МРАВКИ: мравуняци и мравка-квариум

            Цялостнотооформяне е резултат от друг ПРОЕКТ ЗА ОФОРМЯНЕ ТЕРАСАТА НА ПЕРЛОВСКА РЕКА въввръзка с кандидатстването на София за културна столица на Европа през 2019 г.,който предоставям на Вашето внимание.

            Заосъществяване на предложението е необходимо разрешение от СО.

 

 

СОФИЯ,21АПРИЛ 2014 г.                                       С уважение: проф.д-Я.Караджов