Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Предложение до директора на хотел ХИЛТЪН


Дата: 19.12.2013
+ А | - a

          ДО Г-Н  Д И Р Е К Т О Р А  на
                                  Хотел  Х  И  Л  Т  Ъ  Н  СОФИЯ    


        П     Р     Е     Д     Л     О     Ж     Е     Н     И     Е

ОТ: Проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ, Генерален директор на АГРОБИЗНЕС-АКАДЕМИКА, Гл. Редактор на електронен в-к АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА,
СОФИЯ1505, тел. 02 843 15 35, моб. 0885 456 700, e-mail  Ya_Karadjov@abv.bg
OTНОСНО: Програма за съвместни действия.


        УВАЖАЕМИ  Г-Н  ДИРЕКТОР,

    Съвместните ни действия с Вашия предшественик г-н ЖАК БРЕЛ доведоха до заселването на покрива на хотел ХИЛТЪН с пчелни семейства и гаранциите от наша страна , че те ще се развиват добре, ще представляват атракция за гостите на хотела и гаранция за екологична чистота.
    Следваща стъпка на нашето сътрудничество е следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ:    
1. ОФОРМЯНЕ  НА ЕКСТЕРИОРНОТО  ПРОСТРАНСТВО на хотелХИЛТЪН чрез интродукция на подходящи декоративни и медодайни растения, а именно:
ГОРСКИ ВИДОВЕ: борове, кипариси, елхи, тополи, върби, брези, кестени, липи.
ОВОЩНИ ДЪРВЕТА: орехи, ябълки, праскови и др.
МЕДОДАЙНИ ДЪРВЕТА: акации, липи, лески, черен бъз, софора;
ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ: маргарит, люляк, трендафил, златен дъжд;
ТРЕВИСТИ ВИДОВЕ: салвия, босилек, чубрица, фацелия, лавандула, мента, невен.
НИСКОСТЪБЛЕНИ ТРЕВИ: кокиче, минзухар, незабравка.
Дърветата се засаждат отвън навътре  по височина: горски,дървовидни,декоративни. Следват храстите, тревистите и нискостълбените растения.
Обогатяването на видовете растения продължава с годините, докато на едно и също място не се развият три цъфтящи през различен сезон цветя.
Добре стоят групи от 3 или 5 дървета с различна височина : черен бор, ела, бреза; топола, кипарис, плачеща върба с 2 брези и др.
ПОЙНИ  И  ДЕКОРАТИВНИ  ПТИЦИ: паун, фазани, токачки, пойни, насекомоядни. .
 ВОЛИЕРИ : пчелояди, вълнисти папагали, канари, щиглеци, скатии;
ДЕКОРАТИВНИ  ГРИЗАЧИ: катерички, таралежи;
ТЕРАРИУМ със сухоземни костенурки; Езерце с червени рибки;
КОШЕРИ – нормални и стъклен.
МРАВКИ: мравуняци и мравка-квариум
    Цялостното оформяне е резултат от друг ПРОЕКТ ЗА ОФОРМЯНЕ ТЕРАСАТА НА ПЕРЛОВСКА РЕКА във връзка с кандидатстването на София за културна столица на Европа през 2019 г., който предоставям на Вашето внимание.
    За осъществяване на предложението е необходимо разрешение от СО.


СОФИЯ, 21АПРИЛ 2014 г.                                        С уважение: проф.д-р Я.Караджов