Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Предложение до д-р Иванов, директор на Зоопарк София


Дата: 19.11.2014
+ А | - a

                        ДО  Г-ЖА  ЙОРДАНКА  ФАНДЪКОВА
                                КМЕТ НА ОБЩИНА  С О Ф И Я    
ДО  Д-Р ИВАН  ИВАНОВ, директор на
                                З О О П А Р К     С  О  Ф  И  Я

П   Р   Е   Д   Л   О   Ж   Е   Н   И   Е
ОТ:Проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ, Генерален директор на АГРОБИЗНЕС-АКАДЕМИКА, СОФИЯ, 1505, ул. ”Проф. Джовани Горини„ №22, тел. 02 843 15 35,
Моб. 0885 456 700; e-mail  Ya_Karadjov@abv.bg
        

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ,
    
ЗООПАРК СОФИЯ е подходящо място за прилагането на най-модерната технология – тази на ЕФЕКТИВНИТЕ  МИКРООРГАНИЗМИ (ЕМ) с участието на екип от АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА при експлоатацията на различните дейности, а именно:
    1.   Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на  Зоопарк СОФИЯ с ЕМ и други екосредства – план-график за 2014 г.
2.    Саниране на покритите волиери, водните басейни и тревните площи, обитавани от животните и на самите обитатели за инсекти (кърлежи, комари, дървеници, въшки, бълхи), гризачи (плъхове, мишки, полевки и др.) и паркови птици (гълъби, врани, свраки, гарги, пойни птички и др) с ЕМ – план-график за 2014 г.
3.    Обезмирисване на тора и обработка на торищата с оглед превръщането му в хумус с ЕМ и неговото използване за култивиране на биоцветя и биозеленчуци в оранжерии и на открито – план-график за 2014 г.
4.    Продажба в наличните търговски обекти на биозеленчуци, биохрани за домашни любимци и биоцветя.
5.    Продажба на биоградинска пръст, хумус, тор, аквариумни рибки, водорасли и аксесоари, тоалетни за котки със зеолит, санирани дрехи и легла за домашни любимци,  както и препарати против инсекти, съдържащи ЕМ.
6.    Окосяване на парковите тревни площи и премахване на храстите – обитатели на кърлежи.
7.    Компостиране на всички отпадни материали при почистването на обитаемите и парковите зони чрез третиране с ЕМ.
8.    Обучаване на персонала за работа с новата технология за ЕМ, която води до редукция на разходите за химически препарати чрез пълното им игнориране при създаването на БИОЗЕМИ, както и на разходите за труд.
9.    Стимулиране на развитието и имунитета на екзотичните диви животни чрез третиране с ЕМ.
10.    Очистване на храносмилателния тракт на змиите, рептилиите, влечугите и тревопасните животни от гнилостни и условно патогенни микроорганизми и безоари с ЕМ.
11.    Във всички сектори на Зоопарк СОФИЯ да се внедри технологията на ЕМ.
12.    Монтиране на СТЪКЛЕН КОШЕР в зоопарка и добив на биомед, който да влезе в диетата на мечките.
13.    МЕДЕНА  КЪЩА, предлагаща разхладителни безалкохолни напитки и десерти с пчелни продукти по оригинални рецепти, в която се продават
      биопродукти, добити в зоопарковия пчелин.
14.    Демонстрации по отваряне на кошер и запознаване с  технологиите в пчеларството с  оглед популяризирането му.
15.    Демонстлации по отглеждането на копринени буби и добивът на свила
с оглед популяризирането на бубарството у нас.
    16. Демонстрации по отглеждането на охлюви с оглед популяризирането на    производството им у нас.
    17. Демонстрации по използването на калифорнийски червеи за превръщането     на слонските, хипопотамските и др. фекалии в градинска пръст.     
18.    Внедряване на проектът СОФЕКО с писта за надбягване на кучета, щрауси, костенурки и др. животни.
19.    Детски кът с животни-бебета.
20.    Щанд за продажба и за консултативна помощ с цел пълното внедряване на новата ЕМ технология както в земеделието, така и в бита у нас.
21.    Щанд за продажба на дивечово месо.
22.    Щанд за продажба на пъдпъдъчи и други яйца за консумация и за колекционери.
23.    Създаване на лаборатория за вътрешен контрол на санирането на различните дейности и получаваните продукти в Зоопарк СОФИЯ.
24.    Орехови насаждения около езерото с водоплаващите птици, около и в зоокътовете с мечките, лъвовете и тигрите (ореховите дървета прогонват мухите, кърлежите и др. насекоми).  
София, 28 май 2014 г.            С уважение: ...................................
                                        (проф.д-р Я.Караджов)