Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

До Светия Синод на Б П Ц


Дата: 19.11.2014
+ А | - a

                            ДО  СВЕТИЯ  СИНОД  на
                            БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА
                            ЦЪРКВА


                В А Ш И    В И С О К О П Р Е О С В Е Щ Е Н СТ В А

    Всички монастири, обитавани от монахини и монаси, произвеждат сами чрез честен труд храните, които Бог всеки ден им дава, като излишните от тях предлагат на миряните. По стара традиция някои от манастирите (Троянски, Бачковски и др.) имат своя марка манастирска ракия, а други продават пчелен мед, зърнени храни, зеленчуци и плодове или мляко и млечни продукти.
    Продуктите, произвеждани от манастирите, са търсени и предпочитани на пазара, защото са екологично чисти. Те се отглеждат без използването на изкуствени торове и химически вещества за растителна защита и стимулиране на млеконадоя. Но
в този си вид те не подлежат на сертифициране и независимо от отличните си качества не носят ползата за производителите си, която заслужават.
    Съобразно изискванията на ЕС и нашите закони тези селскостопански продукти, ако се произведат по подходящ начин и се снабдят с необходимите сертификати могат да влезат в категорията на БИОПРОДУКТИ, да се продават на по-високи цени и да задоволяват изискванията на природосъобразното хранене, което единствено е здравословно и полезно.
    Днес, в условията на нашата замърсена околна среда, произвеждането и предлагането на СЕРТИФИЦИРАНИ БИОПРОДУКТИ от страна на манастирите, би осигурило по-продължителен и здравословен живот, което е една от целите на Светата православна църква, а заедно с това би било солиден източник на доходи за манастирите, така необходими им за мероприятията по осигуряване на безплатна храна и подслон за нуждаещите се, на бездомните и безимотните, които мероприятия сега се поддържат главно от подеяния, а те не са съвсем редовни и често създават затруднения.
    По последни данни средната продължителност на мъжкото население у нас е 71 г., у гърците и испанците – 5 г., а у японците – 15 г. повече. В Япония има изградени 42 завода за българско кисело мляко и всяко дете от предучилищна до 25-годишна възраст получава безплатно всеки ден мед и пчелно млечице, докато у нас само болните виждат пчелни продукти. По времето на Мечников бяхме обявени като страна с най-много столетници и най-голяма продължителност на живота, а сега първенството принадлежи на японците. Тяхното правителство обмисля как да бъдат заангажирани и забавлявани хората не от третата, а от четвъртата възраст (над 90-100-годишните).  
Ръководеният от мен екип предлага следното:
1.    С помощта на наши експерти всеки манастир, обитаван от монаси, да изготви план за методите на обработка на земите и горите, негова собственост, като създаде следните производствени звена:
-    зърнопроизводство (твърда пшеница, ръж и лимец – в зависимост от теренните и климатични особености), зеленчукопроизводство на избрани екохрани, овощарство, овчарство, козарство, говедовъдство, отглеждане на щрауси, рибовъдство, пчеларство, бубарство,  билкосъбиране и билкопроизводство, или на някои от тях;
-    сортовете семена и породите животни ще бъдат осигурявани и обработвани с биопродукти под наш контрол;
-    произведените екопродукти ще бъдат договаряни с интересуващите се хранителни вериги, предлагани на пазари и тържища, изградени съобразно с новата наредба на МЗХ със средства от ЕС в непосред-ствена близост до производителите по наши проекти. Част от трайните продукти (пчелен мед, варива и др.) ще бъдат предлагани за износ;
-    звено за манастирски туризъм, състоящо се от пчелин, подвижна мандра, магерница с постни манастирски ястия, екомехана с медовина, амброзия, екобоза и нектари ще се изгради във всеки манастир със сносна леглова база по наш проект.
   Гостите ще бъдат запознавани с биологичните особености на пчелите, с хранителните и лечебни качества на пчелните продукти и тяхното приложение в кулинарията;
    - ще приготвят сами храната си, като се запознават с манастирски рецепти, използват екохрани и манастирска пъстърва;
    - ще издояват сами наличните кози и ще подсирват полученото мляко;
    - ще подквасват мляко и ще закусват на другия ден със саморъчно приготвено козе сирене и кисело мляко.
    С проекти със средства от ЕС манастирите ще изградят екоалеи и ще предлагат велосипеди, колички с кучешки впряг и шейни през зимата.
    В манастирите ще се разнообрази асортиментът от икони, свещници, свещи, сувенири, грънчарски, дървени и метални изделия, черковни книги, историческа литература, характерна за съответния район, дърворезби, седефени изделия и др.
    В черквите ще се организират хорове, които ще огласяват с припеви не само черковните служби, но и началото на обедите и вечерите, като всички ще бъдат поканени да се помолят, а на подходящи места бъдат предоставени тетрадки с подходящи текстове.
    Божиите служители трябва да използват всяка възможност за разясняване на Божията промисъл и правда особено на подрастващото поколение, което трябва да бъде освободено от празните комунистически химери, корозиращи съзнанието му и превръщащи го в лишена от вяра и идеали маса, податлива към атеизъм, наркомания, алкохолизъм и безверие.
    Ще се изградят детски кътове с подходящи играчки, спортни съоръжения и фитнес уреди, като за модел се използва създаденото за целта оборудване в Парка ОБОРИЩЕ в София.
    В подходящи езерца ще се провеждат състезания по спининг и други форми на риболов, а за децата ще се организират игри с въдичарска тематика, стрелби с лък и тихи спортни игри (федербал, миниголф и др).
    Ще се организират беседи за деца и възрастни с избрани евангелски притчи с характер на викторини, като победителите ще бъдат награждавани с подходящи сувенири.
    За децата, дошли организирано без родители ще се изградят скаутски лагери с лагерни огньове и забавни игри на открито от скаутския репертоар, редувани от належащата необходимост за изучаване на религията. Докато не бъдат въведени в редиците на миряните те няма да бъдат в състояние да схванат вярата, блаженствата и упованието, които ни дава религията.

    Ще се насърдчават по подходящ начин църковните служители, въвели нови форми на рекреация (екскурзии до близки параклиси, исторически места и природни забележителности), съчетани с подходящи беседи, викторини и игри.
    Със средства от проекти на МОСВ ще се изграждат волиери за застрашени видове диви животни, характерни за района (сухоземни костенурки, пчелояди, орли и соколи, аквариуми и гълъбарници), а по алеите ще се разхождат млади сърнета, кошути и муфлони.
    Ще се провеждат прожекции на филми и диапозитиви на застрашени диви животни, птици, рептилии и змии, които децата да разпознават срещу подходящи награди.
    В определени манастири ще се изградят отряди на дружеството БАГАТУР в Стара Загора за подрастващи, където ще се упражняват практикуваните  подходящи умения и езда.
    Нека всеки турист – българин или чужденец, стар или млад – да прекара в нашите манастири 14 незабравими дни, да научи безброй полезни неща и да отнесе неизлечими спомени за нашата уникална природа, за богатата ни история, фолклор, носии, обичаи, традиции и в крайна сметка за нашата култура, една от най-древните в Европа.
    Нека на проявите на алкохолен туризъм, пиянски изцепки и грубиянски прояви, с които  изобилстват морските ни курорти, да противопоставим активна двуседмична почивка в най-красивите природни дадености, открити от нашите деди, построили манастирите. Манастирските околности най-добре характеризират нашите нрави и обичаи, силно интересуващи чужденците. Нека в наша манастирска обстанов-ка да запеят български народни песни и заиграят ръченица японските туристи, китай-ските посетители и западняците, свикнали да гледат на Балканите като на барутен погреб на Европа!
    Нека най-после Светата православна църква да поеме ролятя си на водач на народа ни, каквато я знаем от времето на Българския Великден!
    Отправям това послание към Светия Синод за общо удобрение, защото съм запознат с независимостта на отделните Митрополии, от които моят екип ще изисква разрешение за взаимодействие с всяка енория поотделно.

СОФИЯ, МАЙ 2014 г.                                       С уважение: проф.д-р Янаки Караджов    
                                 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ
                        И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, СОФИЯ1505,
                        ул.”Проф.Джовани Горини”№ 22,  тел.
                        02 843 15 35; моб. 0885 456 700;
                        e-mail  Ya_Karadjov@abv.bg