Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Нова вирусна болест по овцете и агнетата причинена от вируси-мутанти


Дата: 19.11.2014
+ А | - a

 НОВА  ВИРУСНА  БОЛЕСТ ПО ОВЦЕТЕ И АГНЕТАТА, ПРИЧИНЕНА
            ОТ  ВИРУСИ-МУТАНТИ
    Проф.д-р Янаки Караджов – микробиолог

    Във всички райони на Германия е установена нова вирусна болест по бременните овце и агнетата, за която още няма разработени методи за диаг ностика.Единствени вирусолозите от Института на о-в Риймс са в състоя- ние  да я диагностицират. Заразата се предава чрез ужилване от кръвосму-
чещи насекоми.
    Един от основните начини за предаване на заразата при овцете е чрез кръвосмучещи насекоми (кърлежи, комари, москити и др.). Вирусът попа- да у насекомото  и остава жив в засмуканата капка кръв, откъдето преми –нава трансовариално в яйцето, ларвата и имагото на преносителя, където презимува. По този начин жилещото насекомо не само внедрява вируса  дълбоко в дермата на овцата, но и изгае ролята на резервоар и разпростра-
нител на инфекцията.
    Веднъж внедрен, вирусът достига до регионалните лимфни възли, до  черния дроб, далака и костния мозък, а оттам но кръвен път – и до централ ната нервна система, при което преминава през плацентата и заразява пло- да. В синхрон с миграцията на вируса в организма на овцата и агнето наб- людаваме съответните клинични прояви.
    Трансмисивни вирусни инфекции при овцете са Кърлежовия енцефа- лит, Треската от долината Рифт, Болестта Найроби, Скрейпи, Бордеровата болест (вирусна диария), както и новата кърлежова болест.
    За България повечето от тези овчи болести са вносни инфекции, а пренасянето им с кръвосмучещи насекоми ги фиксира по време и по място
в зависимост от разпространението и биологията  на приносителя(сезон, време на разпространение и степен на развитие). Друга особеност на транс- мисивните инфекции при овцете и козите ( с изключение на скрейпи)
е, че те се разпространяват въпреки наличието на антитела у заразените животни, с които вирусът много често образува комплекси. Затова при вземането на кръв за изследване центрофугираме пробата и вземаме утай-
ката.
    Новата болест се предизвиква от вирус Ебола в асоциация с друг мутирал вирус (вероятно вирусен фрагмент) който не е идентифициран.
Единствената лаборатория, способна да диагностицира болестта, е тази
В прочутия Ветеринарен институт на о-в Риймс, където дълги години е работил нашият възпитаник проф.Волфганг Люпке, който живее в Бълга- рия и преподава в Колежа по селско стопанство във Велико Търново.
    Кръвосмучещи насекоми заразяват бременните овце, част от които раждат заразени в мозъка агнета, някои от които са уроди )липсват части от главния им мозък), а останалите са вирусононосители. По подобен начин се проявява вирусът на СПИН в организма на заразения човек.
    Заболяването е разпространено по пасищата на цяла Германия. Нашите ветеринарни лекари и служби трябва да са информирани, за да вземат съответните мерки.
    През миналата година бактерии-мутанти предизвикаха взривове, съпроводени с висок леталитет в Германия (там действаше краставичения колиентеритен суперщам и умряха стотици хора), в Скандинавските стра- ни (развилняли се бяха гонококите- възбудители на трипера в Швеция и в съседство), а в щата Колорадо на САЩ  се прояви с високата си смъртност
пъпешовият щам листерии. Според нас касае се за генни мутации, предиз- викани от протуберансите на слънцето (радионуклиди), които бяха много изявени през лятото на миналата и ще бъдат още по силни - през настоя -щата година. По тази причина предвиждам още по-чести появи на подобни мутанти през летните месеци най 2012 г.
    Генните мутации у микроорганизмите водят до рязко повишение на вирулентността и полиантибиотикорезистентност. Смутени от първите смъртни случаи при хора или при животни, лекуващите лекари прибягват до най-силните антибиотици или антибиотични коктейли, към които му-тиралият щам е резистентен, но се унищожават нормалните обитатели на червата и кожата, които са част от имунната защита на болния.С този на- чин  на  лечение  на причинителя-мутант се осигурява зелена улица, екст-
ремни възможности за размножаване и токсикообразуване, а с това и бърза смърт. По подобен начин беше третиран в заразното отделение на Окръж –
ната Хасковска болница бившия кмет на с. Сусам, микробиоложката не можа да постави вярната диагноза „колиентерит”, нито да направи антибиотикограма (тя се усъмни, че се касае за цитробактер) и изпрати материала в Центъра по заразни и паразитни болести в София, където поставиха правилна диагноза – Ешерихия коли, но през това време пациен- тът умря. Повдигнат в Парламента, този въпрос предизвика отговора на здравния министър, но заблуден от съветниците си, той се изсили да заяви от трибуната на Народното събрание, че този щам не е същия, защото па -  циентът не е ходил в Германия !?! Аз публикувах моят анализ във в. ЛЕЧИТЕЛ, но той вече не се чете от 250-300 000 читатели както в минали години, а от 10 пъти по-малко. Нарочно не повдигнах въпроса за тази груба лекарска грешка, защото в такива случаи има амбиции у една група адвокати, ръководени от меркантилни съображения, да инициират у близ- ките на умрелия желания за финансови компенсации. Под напора на общественото мнение при наличието на смърт такива дела се печелят лесно и допуснатите суми от съда са убийствени. Съвсем наскоро здрав
ният министър се коригира, като въведе решение всеки тви години лекуващи  да минават на тест. Приветствам това негово решение, но защо то не се възприеме в цялата страна не само за лекарите, а за всички специа- листи, от които зависи живота на хора (ветеринарни лекари от БАБХ и лекуващи животните, с продуктите и месото на които се храним, фарма- цевти, агрономи, зооинженери, специалисти от хранително-вкусовата промишленост и др). Днес са модерни нови методи за обучение през целия живот, а специалистите, чиято квалификация вече никой не финансира, не намират за нужно да подновяват. Вероятно си мислят, че това, което са научили във Вуза е достатъчно за този им живот.