Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Лаборатория за пчелни продукти в мобилен вариант


Дата: 19.11.2014
+ А | - a


                                   До   Д Ф З
                                                              


            П  Р  Е  Д  Л О  Ж  Е  Н  И  Е
         ОТНОСНО: Създаване на оторизирана ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПЧЕЛНИ
            ПРОДУКТИ  В  МОБИЛЕН  ВАРИАНТ
         ОТ: НАЦИОНАЛНИЯ  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  


            


    Тригодишната Национална Програма 2014-2016 г. предвижда  
 В България такива лаборатории са 16, като в много от пчеларските центрове (Стара Загора, Шумен, градовете по Дунава ) липсват. Това създава сериозни затруднения у пчеларите и е пречка в изпълнението на Програмата. В УС на НБПС участва проф.д-р  ЯНАКИ  КАРАДЖОВ, който десетки години е провеж- дал такива изследвания във ВМФ – София и Стара Загора.Ние сме готови да изградим ЛАБОРАТОРИЯ  за ФИЗИКО-ХИМИЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ  в  София, както и подобна  ПОДВИЖНА  ЛАБОРАТОРИЯ, която да обикаля пчеларските центрове. Тези две лаборатории ще създадем, оборудваме и обслужваме по проект пред ДФ  ЗЕМЕДЕЛИЕ по същата тригодишна Национална програма, с което белите петна по територията на страната ни ще се покрият, а пчелните продукти ще могат да се търгуват по Закона за храните. Припомняме, че сегашният начин за продажба на пчелни продукти на открити сергии, на които пчеларите отварят непрекъснато буркани с мед за дегустация, а около тях гъмжат рояци пчели, е НЕЗАКОНЕН. В магазините, обаче, не приемат за продажба пчелни продукти без сертификат.

    София, 22.08.2011 г.                        Председател:...........................
                                                                                         (Пламен Иванов)