Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

ПроМильо Апис – немски препарат ЕМ


Дата: 19.09.2014
+ А | - a

        И Н В А З И В Н И   М И К Р О О Р Г А Н И З М И

            ProMilieu Apis
    Ферментирал бульон, свободен от ГМО, от ефективни щамове лактобацили в бутилки по 1 л
    Препаратът се разрежда с вода 5:1 и се налива в хранилките в кошера.
    След отварянето на бутилката остатъкът от препарата се съхранява в хладилник.