Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

К о л е ж и по апитерапия и зоополиция


Дата: 19.09.2014
+ А | - a


    НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  „АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА”
        
    Н  Т  С - Бул.  Г.  С.   Р А К О В С К И №  108

    Електронен  вестник  А П И М Е Д И К А-А П И К У Л Т У Р А
    Гл.редактор: проф.д-р Янаки Караджов
    Редактор:Борислава Русинова

    К        О        Л        Е        Ж        И

    1.АПИТЕРАПИЯ, АПИДИЕТЕТИКА, АПИПРОФИЛАКТИКА
    Директор: проф.д-р Янаки Караджов
    1.1. АПИТЕРАПИЯ – за лекари, фелдшери и мед. сестри; за вет.лекари и вет.техници. Обучение – 2 г., стаж – 6 м.           2 500 лв.
    1.2. АПИДИЕТЕТИКА – средно обр. Обучение 1 г.        960  „
    1.3. АПИПРОФИЛАКТИКА – средно обр.Обучение 1 г.960  „
    1.4. ПЧЕЛАРСТВО – средно обр.Обучение 8 м.              960  „
    2.ЗООПОЛИЦИЯ – средно обр. Обучение 1 г.                 960  „
    Директор: д-р Дамян Илиев, гл. асистент: Летиция Михайлова
    3.БИОТЕХНОЛОГИИ – ср.обр.Обучение 1 г.               1 200  „
          Директор:проф.д-р Пенчо Далев, дбн; гл.асистент инж.Хр. Златев         
          4.УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ – ср. 1 г.  1 200  „
            Директор: проф.Иван Пейчев; гл. асистент: Владимир Масларски
    5.ПОЧВОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 1г.960 лв.
    Директор: проф.д-р Методи Теохаров,дссн;
    6. ЗООХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО”
    Дшректор: Доц.д-р Николай Билдирев
    7..БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ -
    Директор: д-р Томислав Лалосевич
    8.ДИВЕЧОВЪДСТВО И ДИВЕЧОЗНАНИЕ– ср.обр.Обучение 1 г.800”
    Директор:Доц.д-р Паскал Желязков; гл. асистент: д-р Иван Лалев  
    9. КОЗЕВЪДСТВО: ОТГЛЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ средно образование. Обучение 2 г. – 1 200 лв
    Директор: д-р Иван Лалев
    10.КОМПЮТЪРНИ  НАУКИ     - ср.обр.Обучение 6 м.                  600”
       Директор: Александър Съботинов

Л А Б О Р А Т О Р И Я  ПО  МИКРОБИОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ
Ръководител: проф.д-р Янаки Караджов
Микробиолог: с.н.с. Румяна Бранкова и Димитър Боршуков
=========================================================
ГЕНЕРАЛЕН  ДИРЕКТОР: Проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ
СОФИЯ1505,Ул.”Проф.Джовани Горини” № 22
Тел. 02 843 15 35; моб. 0885 456 700; e-mail Ya_Karadjov@abv.bg
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. ГЕНЕРАЛЕН  ДИРЕКТОР: Проф. ИВАН  ПЕЙЧЕВ
Административен директор: ВЛАДИМИР МАСЛАРСКИ
Изпълнителен директор: Проф.д-р ПЕНЧО  ДАЛЕВ
Организатор: ВАЛЕНТИН  РУСИНОВ
Проектант: ПЕТЯ МАНЕВА
Администратор: БОРИСЛАВА РУСИНОВА
Секретар: РОСИЦА  ПЕТКОВА
Финансов отдел: СТЕФАНИ  ОБРЕТИНЧЕВА
Юридически отдел: НИКОЛАЙ  ТУРЛАКОВ
Преводи: ТАНЯ  РЕВОВА
Технически  сътрудник: ХРИСТИЯНА  ТОДОРОВА
Пом. Директор: АЛЕКСАНДЪР САБОТИНОВ


НЦ АРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА п р и е м а студенти в своите колежи с виртуално и смесено обучение от страната и чужбина.Записване по всяко време.