Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Има ли нови видове пчели


Дата: 19.09.2014
+ А | - a

             И М А   Л И   Н ОВ И   В И Д О В Е   П Ч Е Л И?
        Проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ – апитерапевт

        През 1988 г. Рутнер прие съществуването на нови видове пчели, а Дитц определи три нови вида: Apis andreformis, A.laboriosa    A.
Kovschevnikovi – първите два вида в Южнокитайския полуостров, Малайзия и Борнео, а третият – в Северно Борнео. Интересно е, че и твите нови вида са възникнали в Югоизточна Азия – регион, който осъществява бурно икономическо развитие, а то се осъществява без съобразяване с екологичните норми и обикновено се съпътства със замърсяване на околната среда и възникващи в резултат на това мутации. Зсъщност, това е районът, в който преди над 20 години възникна мутантът на Apis cerana,
mридобил вирулентност за медодайната пчела A.melifera и предизвикал ужасна смъртност в цял свят, която още не е затихнала.
    A.andreformis e малка медоносна пчила-джудже от Югоизточна Азия.
    A.laboriosa e най-голямата медоносна пчела в света (специализирана планинска пчела) обитава и Непал, Бутан, Сиким и Юнан на височина 2600 до 3500 метра при температурен режим между плюс 10 и минус 5 градуса и дори при по-студено. Няма наблюдения дали през студения сезот тези пчели мигрират към по-ниски ширини. Забележително постижение е тяхната способност да създават необходимия микроклимат в пчелното гнедо при големи студове. Този вид пчели е интересно да бъдат интродуцирани в нашите високи планини. Такива по-едри пчели биха увеличили добива на прополис и в равнината, защото биха пренасяли по-големи товари от различните смоли. Заслужава си нащите генетици, а и предприемчиви пчелари да развъдят този вид пчели и да направят необходимите опити за тяхното адаптиране в различни райони на страната.
    У нас по данни на английски учени пчелите са намалели 75% и не са достатъчни да опрашат кръстоцветните растения. В САЩ за тази цел създадоха електронни пчели, но те не могат да комуникират помежду си.
Нищо друго не ни остава, освен да развъдим изкуствено диви пчели, а ако те са медоносни, още по-добре. Този проблем може да бъде розрешен с финансовата помощ на големите производители на жито, слънчоглед и рапица, защото в противен случай техните добиви ще намалеят.