Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Проба за вароатоза и нозематоза по пчелите


Дата: 19.09.2014
+ А | - a

ОПИТИ  ВЪРХУ  ЛЕЧЕБНИЯ  ЕФЕКТ  НА  НОВИ  ПРЕПАРАТИ
СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА И АЗИАТСКАТА НОЗЕМАТОЗА – ПРИЧИНИТЕЛИ  НА  КОЛАПСА  ПО  ПЧЕЛНИТЕ  СЕМЕЙСТВА

    П Р О Л Е Т Н О   Т Р Е Т И Р А Н Е   -  вечер
І серия – 60 кошера се третират чрез захранване с препарат от билката         БАБИНИ ЗЪБИ (ВИЖ УКАЗАНИЕТО В ОПАКОВКАТА)
ІІ серия – 60 кошера се третират със смес от БАБИНИ ЗЪБИ  И  ЗДРАВЕЦ
ІІІ серия – 60 кошера  - със смес от БАБИНИ ЗЪБИ и ПРОЕЛБИ – по 5  мл.
ІV СЕРИЯ – КОНТРОЛА

    ПРЕДИ  И  СЛЕД  ТРЕТИРАНЕТО:

К О Н Т Р О Л  З А  В А Р О А Т О З А:  улавят се по 25 млади пчели, поставят се в бурканче и се заливат с топла вода. След смъртта им акарите ги напускат и можем да ги преброим.

КОНТРОЛ  ЗА  НОЗЕМАТОЗАТА: улавят се по 10 пълзящи пчели с подути коремчета,  декапитират се с ножче за бръснене и с тънка пинсета (или с нокти) се улавя последното членче. Изтегля се бавно, при което се открива изгледът на средното черво, в което паразитира ноземата. Ако пчелата е болна, то е подпухнало, изпълнено е с тъмно кафяви фекалии с кисела миризма и течна консистенция.
    Същият резултат получаваме, ако притиснем с два пръста коремчето на 10 пчели. Ако са болни, от ануса изтичат редки, кисело миришещи тъмно кафяви фекалии.
    Резултатите от контрола за ВАРОАТОЗА се умножават по 4 и се получава процентът на инвазираните с акари пчели.
    При контрола за АЗИАТСКА  НОЗЕМАТОЗА резултатите се умножават по 10.