Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Призив до всички вет. лекари


Дата: 19.09.2014
+ А | - a

 ДО Г-ЖА ФАНДЪКОВА – КМЕТ НА СОФИЯ

                

ДО ПРОФ.Д-Р СТОЯН ТОНЕВ, ЗАМ .КМЕТ ПО СТОЛИЧНО ОБЩИНСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДО ДЕПУТАТИТЕ - ЛЕКАРИ


ДО ОБЛАСТНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И КМЕТОВЕТЕ –  ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ!
                 
ДО ВСИЧКИ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ!    


     

    
                   ДРАГИ КОЛЕГИ,
    
    Обръщам се към вашата професионална компетентност и гражданска съвест с тревога за състоянието на системата за превенция на зоонозите и паразитозите в страната и гражданските агломерации. Процесът на урбанизация на селищата се ускорява и задълбочава, а съществуващата система за контрол върху епизоотичната обстановка е неадекватна и неефективна и крие сериозна опасност за възникването на епидемии от някои зоонози в страната. За това спомага и разстроената и нефункционална ветеринарномедицинска администрация, както и неясната и объркана законова регламентация, но преди всичко абсолютно некомпетентната дейност на ръководството и експертите на МЗХ.
    Почти  4 години министър на МЗХ беше ветеринарният лекар Мирослав Найденов (мой студент, ученик и секретар на ръководения от мен фермерски съюз АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА), но вместо да следи отблизо проблемите на ветеринарната медицина, той си назначи за зам. Министър  един зоотехник – Цветан Димитров, който ръководеше изпълнението на Държавната профилактична програма за заразните и паразитни болести, половината от които са зоонози. Преди 3 години чрез пресата и в лично писмо аз обърнах внимание на министъра д-р Найденов за злоупотреби с пари от ЕС по Пчеларската програма ( оказа се, че с  пари от САПАРД е поддържана Черна каса, с които е построен жилищен блок на бул Сливница). Посочих, че зоотехникът Цветан Димитров не е компетентен да ръководи ветеринарномедицинската дейност в страната, още повече, че по закона Панев (като бивш член на БКП) този ренегат няма право на ръководна длъжност! Той се оказа   
недосегаем, а през това време туберкулозата получи катастрофално разпространение члез млякото на болни крави – виж кравефермата в с. Лудогорци с доказана туберкулоза от 2012 г. до днес.
    В своя протест по улиците на София ветеринарните лекари съобщиха за изпратени до Ръководството на МЗХ 24 писма относно избухнали заразни болести – предимно зоонози – на територията на страната, с които съобщават за няколко годишно неизпълнение на Държавната профилактична програма, която финансово е орязана 3 пъти. Протестиращите ветеринарни лекари отказват да обслужват без подобаващо възнаграждение болните от зоонози животни, за които по закон грижа има държавата.
 Вече втора година не се доставя говежди туберкулин, а на всеки ъгъл в големите градове се продава мляко от неизследвани животни – сигурен източник на тбц. Съвсем наскоро случайно беше открита салмонелна инфекция при вносно пилешко месо, което показва, че границите не се контролират. Избухне ли зооноза, с нашата немарливост ще заразим целия ЕС!   
    Г-ЖО ФАНДЪКОВА,
    София се отличава с висока степен на миграция, едни от най-високите икономически темпове и здравно-културно поведение на софиянци. Софийските паркове обаче гъмжат от кърлежи-преносители, по коритата на Перловската и  Владайската река се разхождат плъхове-източник на над сто зоонози!.
Съществуващата нормативна уредба по ключовият въпрос ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, КОНТРОЛ И САНИРАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗ-НИТЕ БОЛЕСТИ е недостатъчно ефективна.
    Единственото „Проучване върху причините и факторите, обуславящи разпространението на инфекциозните болести в София-град през периода 1980-2010 г. – докторска дисертация на гл. инспектор по надзор на заразните болести в отдел
„Противоепидемичен контрол” на Соф.Районна здравна инспекция д-р Боряна Маркова Халова, сочи повишен риск от Лаймска болест и туларемия (с природен источник околностите на Сливница). За съжаление това мнимо благополучие не отговаря на истината – не е синхронно със състоянието на проблема в страната!
    Ранната микробиологична диагноза, която единствена е в състояние да задейства законовите разпоредби, е в колапс, каквато е и цялостната ветеринарно-медицинска дейност! Закрита беше Националната ветеринарномедицинска служба, обезглавен беше Централният вет.мед. институт на бул.”Пенчо Славейков”, пенсионирани бяха опитните диагностици, а на тяхно място по партийни, а не по ветеринарни съображения бяха назначени не добре подготвени млади колеги, негодни да осъществяват тази ключова дейност в защита не само на нацията, но и на Европа от непрекъснато прииждащите вълни от зоонози от Близкия изток.
    Научавам, че в МЗХ имаме немски ветеринарен лекар за съветник на министъра, а беше време, когато десетки немски студенти изучаваха ветеринарна медицина заедно със студенти от 45 страни  у нас!
    Нарастването на относителния дял на зоонозите в общия обем на инфекциозна-та патология изисква прецизна микробиологична диагностика от страна на вет.мед. лаборатории ( а те бяха ликвидирани), защото причинителите им възникват (както сочат моите над 50-годишни изследвания при чревните инфекти и коринебактериите) сред дивите животни независимо от човешкия фактор! При тези обстоятелства  СТОЛИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ ОСТАВА НЕЗАЩИТЕНО ОТ  ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА, БРУЦЕЛОЗАТА, ГНОЕРОДНИТЕ ИНФЕКЦИИ, ЛАЙМСКАТА БОЛЕСТ, ЛЕПТОСПИРОЗИТЕ, ХЛАМИДИОЗАТА, ПТИЧИЯ И СВИНСКИЯ ГРИП, ЕХИНОКОКОЗАТА, ТРИХИНЕЛОЗАТА или общо от половината от познатите инфекциозни болести, които са ЗООНОЗИ!
    ОТ ЗООНОЗИТЕ НЕ Е ЗАЩИТЕНА И СТРАНАТА НИ, А ТЯ ВИНАГИ Е БИЛА СТРАЖ НА ЕВРОПА ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИИЖДАЩИ ОТ  БЛИЗКИЯ ИЗТОК, КЪДЕТО СЕГА ВЪРЛУВАТ ЗАРАЗИ, ТЕРОРИЗЪМ И ВОЙНИ!
    НАШ ДЪЛГ Е ДА ИНФОРМИРАМЕ ОБЩЕСТВОТО И НЕГОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ за надвисналата опасност, която в условията на икономическата и политическата криза набира скорост!
 Съществува несъответствие между нормативната база, организационната структура и професионалните институции. Липсва система за детекция и мониторинг на проблемни и сигнални случаи и състояния. Ненадеждна е регистрацията и статистиката на зоонози и паразитози. Няма връзка между противоепидемичната и противоепизоотичната служби.Липсват екарисажите, утилизацията на трупните и кланичните отпадъци и ДДД на производствените и битови обекти. Светът използва масово ефективните микроорганизми за дезинфекция и дезинсекция още от миналия век, а у нас още се чудят за какво става въпрос.
    Въвеждането на АБХ ликвидира ДВСК, идентификацията на животните е непълна и некачествена.Нишката на отговорността е прекъсната!  
    Отнасям въпроса до Ръководството на Столичната община. Със същото основание бих го отнесъл и до Държавното ръководство, но такова в настоящия момент няма, А АЗ ПОВЕЧЕ НЕ МОГА ДА МЪЛЧА!

СОФИЯ, 20.06.2014 г.                        С колегиален привет:проф.д-р Янаки Караджов
                                                                       СОФИЯ1505,ул.”Проф.Джовани Горини”22          
                                                                       Тел. 02 843 15 35; моб. 0885 456 700
                                                                       e-mail  Ya_ Karadjov@abv.bg