Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Програма на Училище за пълни деца


Дата: 19.09.2014
+ А | - a

П     Р      О     Г     Р     А     М     А
н а
У   Ч   И   Л   И   Щ   Е      за      П   Ъ   Л   Н   И      Д   Е  Ц   А


    48 присъствени  и  36 виртуални  часа  от понеделник до събота от 10 до 17 ч.

ПОНЕДЕЛНИК:
    Откриване от Д-Р ИВАНОВ – директор на Зоопарк София.
    Записване.
    Определяне на степента на затлъстяване – д-р ТЕОДОРА ХАНДЖИЕВА-ДЪРЛЕНСКА.
    10,00 – 10,45  ч.(ЗА ДЕЦА С РОДИТЕЛИ): Природосъобразно хранене и затлъстяване в детската възраст –  лекция на проф.д-р СВЕТОСЛАВ ХАНДЖИЕВ- председател на БАСОРД.
 Всички участници получават електронния вестник АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА с Програмата на първия курс на УЧИЛИЩЕ ЗА ПЪЛНИ ДЕЦА, лекциите, занятията и коментарите на участниците – деца и родители.
Размяна на адреси и телефони.
    10,45 – 11,00 – Микс от пчелни продукти, плодове и ядки – 1 порция.
11 – 11,45 ч.: Кинезитерапия чрез ежедневни игри, тапаут и двукилометрови маршрути сред дивите животни в зоопарка. Детска площадка (при лошо време – Екоцентър).
     12,00 – 12,30 ч. – обяд.Екоигри .
     12,45 – 13,30 ч. – Примати 1. Занятие с представители на Екоцентъра на Зоопарка.
     13,45 – 14,30 ч. -  Птици. Занятие с орнитолог от Зоопарка.
     14,45 -  15,45 ч. - Хранене на животните в зоопарка.Занятие със спицшалист от Зоопарка.
    15,45 –  16,00 ч. – Подходящи хранителни добавки – 2 порция.
     След 16 ч. – Екоигри .
ВТОРНИК:
     10,00 - 10,30 ч. (ЗА ДЕЦА):  Апидиететика – проф.д-р ЯНАКИ КАРАДЖОВ – Детска площадка.
    10,30 – 10,45 – Микс от пчелни продукти и ядки – 1 порция.
    10,45 – 11,15 – кинезитерапия – тапаут - Алеята пред Екоцентъра.
    11,30 -  12,00 – Волиера Хищни птици – занятие с орнитолог
    12,00 – 12.30 – обяд Екоигра.
    12,45 -  13,30 – Тревопасни 1 занятие с еколог.
    13,45 – 14,45 -  Ветеринарна лечебница
    15,00 -  15,45 – Минало, настояще и бъдеще на Зоопарк София – Д-Р ИВАНОВ – директор на Зоопарк София
    15,45 -  16,00 -  Подходящи хранителни добавки
    След 16 ч. – Екоигра.
СРЯДА:
    10,00 – 10,30 – (ЗА ДЕЦА С РОДИТЕЛИ) – Развитие и възпитание на пълните деца – проф.д-р СВЕТОСЛАВ ХАНДЖИЕВ - Детска    площадка.
    10,30 – 10,45 – Микс от пчелни продукти и плодове.
    10,45 – 11,15 - кинезитерапия – тапаут – Алея пред Екоцентъра.
    11,30 - 12,00  - Тревопасни 2 – занятие с еколог.
    12,00 - 12,30 -  обяд. Екоигра.
    12,45 –13,30 – Запознаване със зоолитература и атласи - библиотека
    13,45 -14,30 – Мечки – занятие с еколог
    14,45 -15,30 – Примати 2 – занятеу с еколог
    15,45 –16,00 – Подходящи хранителни добавки
    След 16,00 ч. – Екоигра
ЧЕТВЪРТЪК:
    10,00 – 10,30 –(ЗА ДЕЦА)- Стратегия на отслабването –Д-Р ТЕОДОРА ХАНДЖИЕВА ДЪРЛЕНСКА – Детска площадка
10,30 – 10,45 – Микс от пчелни продукти и ядки
    10,45 – 11,15 – кинезитерапия – тапаут         
11,30 – 12,00 -  Лъвове, тигри и леопарди – занятия с фелинолог
12,00 – 12,30 -  обяд. Екоигра
12,45 -  13,30 – Задачи на Екоцентъра на Зоопарк София – КАТЕРИНА ЗАРЕВА-СИМЕОНОВА
13,45 -  14,30 – Аквариум – занятие с ихтиолог
14,45 -  15,30 – Нови животни в Зоопарка
15,45 -  16,00 – Подходяши хранителни добавки
След 16,00 – Екоигра.
ПЕТЪК:
    10,00 – 10,30 –(ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ) - Ефективни микроорганизми в Зоопарка – проф.д-р ЯНАКИ КАРАДЖОВ – Детска площадка.
    10,30 -10,45 – Микс от пчелни продукти и плодове
    10,45 -11,15 – кинезитерапия – тапаут
    11,30 -20,00 -  Терариум занятие с херпетолог
    12,00 -12,30 – обяд. Екогра.
    13,45 -14,30 -  Гиганти: слон, носорог, хипопотам – занятие със зоолог
    14,45 -15,30 – Бебета в зоопарка
    15,45 –16,00 – Подходящи хранителни добавки
    След 16,00 ч. –Екоигра
СЪБОТА:
    10,30 -11,00 ч. – Кинезитерапия – тапаут.
11,00 ч. Определяне на степента на затлъстяване – Д-Р ТЕОДОРА ХАНДЖИЕВА –ДЪРЛЕНСКА
ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ПРЕПОРЪКИ.
    ЗАКРИВАНЕ на първия курс на УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЪЛНИ ДЕЦА:
    Оценка от ДЕЦА и  РОДИТЕЛИ
    Раздаване на СВИДЕТЕЛСТВА. НАГРАДИ.
    
                    оОо