Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

П Л А Н ЗА САНИРАНЕ НА СКЛАДОВЕТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ЖИВОТНИ ОТ ИНСЕКТИ И ПАТОГЕННИ МИКРООРГАНИЗМИ С ПРЕПАРАТ „ЕМ”


Дата: 20.07.2014
+ А | - a

                             П     Л     А     Н

ЗА  САНИРАНЕ  НА  СКЛАДОВЕТЕ  И  ПОМЕЩЕНИЯТА  ЗА  ЖИВОТНИ
ОТ  ИНСЕКТИ  И  ПАТОГЕННИ  МИКРООРГАНИЗМИ  С  ПРЕПАРАТ „ЕМ”

1.    В Ъ З Д У Х  - ЕМ 1:1000
2.    МЕБЕЛИ,  КИЛИМИ, ПОСТЕЛКИ – 1:500 – 1:1000 (според замърсяването)
3.     ПРОЗОРЦИ – 1:1000
4.    ИЗТРИВАЛКИ – 1:100
5.    АКВАРИУМИ – 1:100
6.    ВЕНТИЛАТОРИ – 1:100
7.    ПРЕГРАДИ – 1:100
8.    ХЛАДИЛНИЦИ – 1:100
9.    МИВКИ – 1:100
10.    ПОСЪДА – 1:100
11.    ОТХОДНИ ТРЪБИ, КАНАЛИ – 1:10-1:50
12.    КЛОЗЕТИ – всеки ден 1:10
13.    ВАНИ – жълтият налеп се изчиства със смес от ЕМ: трици:захар по една чаша и нехлорирана вода. Да се оставят пълни за няколко дни!
14.    ХРАНИ  И  ФУРАЖИ – в 5 л. вода 40 градуса се разбърква 5 мл.ЕМ = 1:1000
15.    ТОР И УРИНА – 1:100
Забележка: В секции с гнойни и респираторни инфекции, копитни болести, трудно зарастващи рани, храносмилателни разстройства, дисбактериоза, кожни болести  обектите се третират всеки ден до оздравяване на животните.