Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

И З К У С Т В О Т О Н А П Р Е В О Д А


Дата: 20.07.2014
+ А | - a

И З К У С Т В О Т О   Н А    П Р Е В О Д А
Лекция на проф.д-р Янаки Караджов
                              
                                               Добрият превод е като жената –
                                      ако е верен, не е хубав, ако е хубав – не е верен.

            ( План )

    1. Видове преводи