Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Автобиография


Дата: 17.07.2014
+ А | - a

  А   В   Т   О   Б   И   О   Г   Р   А   Ф   И   Я


Име          ЯНАКИ  НИКОЛОВ  КАРАДЖОВ
Дата и място        СОФИЯ
на раждането
Националност      БЪЛГАРИН
Адрес         СОФИЯ 1505, УЛ.”Проф. ДЖОВАНИ  ГОРИНИ № 22
Пол                        МЪЖКИ
Семейно                ЖЕНЕН
положение 
 
Научна             ВЕТЕРИНАРЕН  ЛЕКАР
степен    ПРОФЕСОР  
Научна ВЪВ ВЕТ. МЕД. ФАКУЛТЕТИ НА БЕЛГРАД, МОСКВА,
Специализация  РАБАТ, ЛЕНИНГРАД, ВАРШАВА, ПРАГА, БЕРЛИН, ПАРИЖ, ЛИОН
Научна
Продукция  МОНОГРАФИИ: ВЕТЕРИНАРНОХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМИЗДАТ, 1979
   ВИРУЛЕНТНОСТ НА БАКТЕРИИТЕ, Издателство на БАН, 1980
   ВЕТЕРИНАРНА ДЕРМАТОЛОГИЯ, ЗЕМИЗДАТ, 1982
   ВЕТЕРИНАРНА ДЕРМАТОЛОГИЯ – ІІ ИЗД., ЗЕМИЗДАТ, 1985
   ПРЕНАТАЛНИ БОЛЕСТИ....ЗЕМИЗДАТ, 1986
   ЗООНОЗИ, ЗЕМИЗДАТ, 1992 и др.
  ПАТЕНТИ :  12
  РАЦИОНАЛИЗАЦИИ: 3
  ОТКРИТИЯ:  4
  НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ:  220
  ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ:  НАД 500
 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ХИМИЯ В СУ – 1953-1955;
   ВИСШ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – 1955-1960;
БИОЛОГИЯ В СУ - 1965-1969

МЕСТОРАБОТА: 1960-1963 г. в ХАСКОВСКИ ОКРЪГ И СВИЛЕНГРАД;
              1963 – 1995 г. ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
    1995 – 2000 г. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ