Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Н А Й – О Б И Ч А Н А Т А КОТКА НА СВЕТА


Дата: 14.07.2014
+ А | - a

Н А Й – О Б И Ч А Н А Т А  КОТКА НА СВЕТА
Проф.д-р Янаки Караджов – вет.лекар

    Котката – коя е тя?

    К л а с и ф и к а ц и я:

Царство:Animalia     Животни
Тип: Chordata      Хордови
Клас: Mammalia   Бозайници
Разред: Carnivora    Хищници
Семейство: Felidae        Котки
Род: Felis           Същински котки                                                       
Вид: Silvestris    Дива котка
Подвид: Catus     Домашна котка

F e l I s   s i l v e s t r I s   c a t u s

    Семейство котки обхваща: Котки, тигри, лъвове, леопарди, гепарди
ягуари, рисове,пантери, пуми и оцелоти.

Котка вкъщи – това е голяма радост за децата и още по-голяма грижа за майките им. Затова, най-добре я прехвърлете на бабите или на самотните им дядовци – те нищо не отказват на любимите си внучета!
    Какво значи да си господар на живо същество? При това на най-незави- симата особа от всички домашни любимци!
    Котката буди у хората напълно противоречиви чувства: по-голямата част от тях я обича, докато останалата я мрази. Омразата се е зародила още по времето на древния Египет, когато котката е отглеждана в храмовете и на нея се е приписвала нечиста сила.
    Едни и същи черти в характера на котките предизвикват любов у едни хора и омраза у други. В книгата си „Всички мои пациенти под леглото. Спо-мени на котешкия доктор” Луи Кемюти твърди, че хората, които ненавиждат или се страхуват от котките, не са уверени в себе си. Те се чувстват ощетени, защото са принудени да отстъпват пред други, по-успели в живота. Те осъждат котките като същества, които живеят независим живот без грижа за другите. Тези хора се оказали 27% от анкетираните.
    По-лесно е да се разбере защо част от хората обичат котките, отколкото доводите на останалите.  
    Котка вкъщи е с огромно възпитателно въздействие върху децата и с не по-малка отговорност за големите. Защото тя яде, уринира, дефекира, ходи навсякъде, цапа всичко, всичко за нея (докато е малка) е игра; тя боледува и ние трябва да я лекуваме, обезпаразитяваме, обезвъшчваме, обезбълшаваме, ваксинираме, предпазваме от злополуки, зарази и паразити, от кучета и други врагове, от съседските деца и дори от другите (уличните) котки, които са в състояние да ни заразят с над 20 зоонози, а нея – нашата любима котка – с всички възможни болести на света. Най-опасна освен беса е микроспорията, защото възбудителят е гъбичка, която се внедрява в дългите косми по главата на котките ( тези, образуващи веждите, мустаците, а при някои породи котки – брадите и бакембардите).
 Микроспориите от вида  Microsporum lanosum < felineum> са  основен възбудител при котките, но често се изолират и от кучетата, морските свинчета, маймуните, свинете, телетата,биволите, конете, овцете, козите, дивите и хищните животни (лъвовете и тигрите,зайците, птиците и чинчили- те). Боледува и човекът, като 85% от хората се заразяват от котки ( най-често от уличните котки и тези със субклинично протичане на болестта). Източник на инфекция за котките са почвата, торът, гризачите.
Най-чувствителни са младите котета. Болестта се проявява предимно през есенно-зимния период, като тежестта й се определя от условията на гледане и хранене.
В поразените косми гъбичките запазват вирулентността си една и поло- вина години, независимо дали са опадали или не, а устояват до 5 г. В субкли- ничните случаи по кожата и космите на болните котки няма видими измене- ния. Клинично проявените форми на микроспорията при котките са : повърх- ностна (олющване на кожата и опадане на космите в поразените участъци в областта на главата, около ушите, по вътрешната повърхност на ушната раковина, в основата на опашката или по тялото), като космите са като остригани (на руски болестта се нарича стригущый лишей) и  дълбока, която е изключително рядко срещана.
Най-често се установява субклиничната форма, която се наблюдава при възра- стни котки и продължава 7-9 месеца.
    От котка можем да се заразим с над 20 зоонози, но за бременните жени най-опасна е болестта токсоплазмоза. Възбудителът се намножава в червата на болните котки и се отделя с фекалиите, от които се заразяват около 300 вида млекопитающи (включително и човека) и 60 вида птици. Привичката на котките да заравят фекалиите си в земята и високата устойчивост на токсоплазмите в почвата определят разпространението на болестта.
    Срещу различните инфекциозни болести се препоръчват общи  и  спе- циални  мерки.
    О б щ и т е  мерки са:
-    поддържане на висока хигиена при отглеждането и отношенията ни с котки;
-    редукция на популацията на уличните котки;
-    недопускане на котки там, където играят деца;
-    обезпаразитяване, ваксиниране, имплантиране на електронен чип и издаване на личен паспорт, както и всички изисквания на наредбата за домашни любимци;     
С п е ц и а л н и т е  мерки са:   ДДД – дезинфекция, дезинсекция и дератизация

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
    Система от мероприятия, насочени към унищожаване на възбудителите на заразните и паразитните болести в обкръжаващата среда.
    Видове дезинфекция:
1.    Профилактична. Провежда се системно; ако има обособени помещения за отглеждане на котки, те се дезинфекцират два пъти годишно, леглата и клетките – веднъж на 10 дни, а хранилките и поилките – всеки ден.
2.    Текуща дезинфекция.Провежда се периодично веднъж седмично при внасяне на нова котка или при заболяване.
3.    Заключителна дезинфекция. Следпрекратяване на заболяването и снемане на ограничителните мероприятия (забрана за напускане на определеното от нас помещение, забрана за излизане на двора или на улицата).
Всяка дезинфекция се предшества от механично почистване и измиване на помещението и личните вещи на котката.  
                         оОо
М е т о д и   з а   д е з и н ф е к ц и я

    1. Физичен: включва преките слънчеви лъчи и високите температури (пара, кипяща вода (нейните бактерицидни свойства се усилват ако прибавим на сода и сапун), обгаряне на негорящи предмети.
    Космите от тоалета на болната котка, остатъците от храна и нейните екскременти се изваряват или изгарят.
    Плацентите и умрелите фетуси при раждане или аборт се обезвреждат термично.
    Трупът на котката се предоставя на Фирмата за погребения чрез кремация, а при липса на желание за това, на ОФ „Екоравновесие” зае София и околностите или се сизира Екологичният отдел на местната община. Законът за ветеринарното обслужване забранява загробването на наш или общински терен, както и изхвърлянето на трупа в боклукчийските кофи.
2.    Биологичен. Торът, остатъците от тоалета и храната на котката се компостират. Ако котката е болна от заразно заболяване тези остатъци се изгарят.
3.    Химичен. Използват се дезинфекционни разтвори или обгазяване.
В и д о в е   д е з и н ф е к т а н т и
Хлорна вар. Действа  бактерицидно на миклобите, яйцата на паразитите и проявява дезодориращ ефект. С 5-10% воден разтвор обработваме стени, подове и почва. Не се прилага при метални, кожени и текстилни пред мети, защото ги уврежда. Провежда се при вземането на предпазни мерки и ползването на предпазни средства. След работа в затворени помещения котките се допускат след щателно проветряване.
Натриева основа.Разтвор от 2%( най-добре топъл) дезинфекцира клетки,стени, под, инвентар. Работи се със защитни облекла; обектът след обработката продължително се проветрява.
Формалин. Представлява 40% воден разтвор на формалдехид – за обработка на стени, под и инвентар с неговите пари или промиване с 1-5% воден разтвор, най-добре при 15-20 градуса и влажност 95-100%. Пароформалиновата дезинфекщия продължава не по-малко от 12 часа, след което се проветрява.
Хлорамин. Като топъл 1% разтвор.
Лизол. Като топъл 5% разтвор за дезинфекция на помещения, клетки и инвентар и като 1-3% разтвор за ръце, инструменти и гнойни рани.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
     Обхваща замрежването на прозорците срещу мухи и комари и се предприемат мерки за изтребването им чрез хранителни отровни примамки, ленти или спрей.

ДЕРАТИЗАЦИЯ.
    Обхваща борба с дивите гризачи, чрез недопускането и лишаването им от храна и убежище чрез механични и химични средства.
От тях бързо действат (предизвикват отравяне до 24 часа) цинков фосфид, нафтокс и др., а бавнодействащите са предимно антикоагуланти: кумаринови и индандионови препарати.
    Важно е предпазването на хората и полезните животни от отравяне.

            оОо

Коя е най-обичаната котка на света?
        Късокосместата европейска котка, която е и най-разпространената (само в САЩ живеят над 80 000 000!). За останалите страни преброяването не е стигнало до котките.
    Котките от тази порода са оцветени най-различно: от чисто бели,  кремави, сребристи, кафяви, червени, черни и  шарени.
    
               Екстериор на късокосместата европейска котка

    Телесна конструкция:
-    размер – от среден до голям;
-    телесна маса – от 2,600 до 3,500 кг;
-    мускулатура – плътна и набита;
-    гръден кош – кръгъл и добре развит;
-    крака – средно дълги , здрави; лапи – кръгли;
-    глава – средно голяма, муцуна – закръглена, нос – средно дълъг,
уши – средно големи;
-    козина – къса, гъста, здрава и блестяща;

Подразделения на породата:
Късокосместа европейска котка –
-    бяла с тъмно сини очи;
-    бяла с оранжеви очи;
-    черна с оранжеви очи;
-    кремава;       
-    сребристо-петниста;
-    кафяво-петниста;
-    червено-петниста;
-     тигрова;
-    костенуркова и шарена;

    Защо хората обичат котките?
    Те са невзискателни, адаптират се лесно и могат да живеят (като нас) в маломерна квартира, но също и в голяма къща. Живеят без проблеми както сред много животни, така и като единствен домашен любимец. Чистоплътни са, почти не миришат и не принуждават стопанина им да ги извежда навън всеки път когато имат нужда. Има котки-холерици, с жив и игрив характер, които нито за миг не се спират на едно място, а има и спокойни котки, които могат с часове да лежат в скута ви. Всеки може да си избере котка, която най-добре съответства на вашите навици и характер.
    Котките винаги са готови да ви дарят с внимание и любов. Те са особено чувствителни и състрадателни към болните: безпогрешно откриват болното ви място, лягат върху него и с телесната си топлина и вибрациите си успокояват болката.
Европейската късокосместа котка подхожда на всеки дом!                                                                                                
            ООо

    Английските любители се обясняват в любов на Британската късокосместа клепоуха котка, която наричат „Крал на котките”.
    Котките от тази порода с кръглата си глава с изпъкнало чело, мощното си тяло, дебелите лапи и очи с цвят на мед  имат импозантен вид.За това спомага и фантастичната им плюшена окраска. Те са невъзмутими, но могат неочаквано бързо да уловят муха или пеперуда. Създадени за живот в апартамент, те уважават забраните и се подчиняват на реда вкъщи. Техните добри маниери са в кръвта им, което радва и удивлява техните фенове. Те с охота лягат до вас и явно се наслаждават от създадената близост. Безкрайната обич към хората, умението да демонстрират красотата си, техният ненатраплив „контрол” и съпричастност с живота на семейството  
са техни несъмнени качества. Затова те са синоним на котешкото дворянство.
    Единсдтвен недостатък на британските котки е по-бавното им развитие – присъщите им качества се формират през третата година.
    Първите представители на тази порода попаднали в Англия с римските легионери, които при колонизацията и оформянето на ферми се нуждаели от солидна защита на посевите от гризачите. Котките живеели в складовете и на полето, без човешки контрол. След като Англия се освободила от римска интервенция, те били приети в английските домове като домашни любимци и в 1889 г. породата била призната.
    Дошъл ХХ в., а с него и интересът към екзотика – на мода дошли персийки и сиамки.

    Съвременните тенденции чертаят светло бъдеще на английските късокосмести котки. Те са едри и тежки животни ( тежат 10-15 кг) с подчертан полов димиорфизъм. Развъжданите  в питомника BERENIS „британки” отговарят най-точно на стандарта на породата и на темперамента на тези пълни с благородство, жизнерадост и хумор домашни любимци.
Англичаните се гордеят със своите котки, и то с право!
Кои са съвременните тенденции в развитието на породата?
Преди всичко се обръща внимание на типът  и качеството на космената пок- ривка, а не теглото. Тя е къса, гъста, с отлично развит подкосъм, с голямо разнообразие в цветовете ( отдавна са забравени времената, когато са преоб- ладавали сивите окраски, което е понижило интересът към породата).
    Напоследък се държи преди всичко на екзотиката, отколкото на елегантността. Английските фелинолози непрекъснато се стремят да стабилизират стандарта на породата, за което е показателна и справката за недостатъците, а именно:
-    нарушаване на баланса в строежа на главата: високи скули, нос с гърбица;
-    намаляване на размера и скъсяване на корпуса;
-    високо поставени уши;
-    често се изгубва почти двойната космена покривка, при което подкосъмът е достатъчно извит и формира плюш;
Съществува мнение, че най-добре са представени особеностите при сивите, черните и кремаво оцветените представители, което е причина някои експерти да предпочитат като отговарящи най-пълно на  стандар-
та еднотонните „англичанки”.
В практиката на развъдниците ръководно начало, за съжаление, е комерсиализацията, а не стремежът за чистота на породата. При това се забравя за прекрасният темперамент на английските котки, за особеностите на космената им покривка, за мускулестият им корпус. Най-много котки се продават в навечерието на празниците (служат като подаръци), а забързаните покупки тогава изключват възможността за избор.
Английските фелинолози високо ценят и дори обожават британската котка, приета като пълноправен член на английският дом и семейство „моят дом е моята крепост” – казват те, като имат пред вид и мощната фигура на своите котки, зад която се крие най-любезен характер и максимум обаяние!