Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

МАРОКАНСКИ СКАКАЛЦИ НАХЛУХА В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ


Дата: 14.07.2014
+ А | - a

МАРОКАНСКИ СКАКАЛЦИ НАХЛУХА В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ               Проф.д-р Янаки Караджов - еколог
 

    Петричко е нападнато от марокански скакалци, които застрашават този край на родината вече няколко години в началото на лятото. Засегнатите площи са около 1000 дка в с. Марикостиново, както и обширни райони от Петричко и Благоевградско. Тази летяща напаст наближава Софийски окръг.  Излюпването на скакалците е започнало на 13 май. Застрашен е Пиринския край, а това поставя под съмнение провеждането на събора на Спасовден на Бакъджика. Има нападение от марокански скакалци и в Кърджали.
    Нашествието на марокански скакалци в Европа е пряка последица от промяната на климата в Средиземноморския регион и появата на големи горещини южно от Сахара през май, съпроводени със засушаване и изсъхване на зелената растителтост. След като опустошат всички културни и диви зелени растения в северноафриканските страни, те мигрират в огромни плътни рояци на североизток, като следват средиземноморския бряг, прелитат през равнинните земеделски райони на Алжир и Тунис и предизвикват каламитет. След като са се размножили в нивите на северноафриканския бряг, те прекосяват Средиземно море в най-тясната му част между Тунис и о.Сицилия и без да променят посоката, прелитат над Апенинския полуостров и Адриатика  и навлизат в Южна България през Албания и Македония.
     В борбата с тази африканска напаст освен поделенията на Гражданската защита са се включили и българските военни, които пръскат застрашените ниви и ливади. 5280 дка са били напръскани в общините Момчилград и Черноочене с химически инсектициди. Време е да се помисли и за защитата на Софийското поле от марокански скакалци.
    Както съобщава Агенцията за растителна защита касае се за каламитетно нападение на Марокански скакалци /Dociostaurus maroccanus/ с размери 2-10 см. и по-големи, типични представители на късоантенните скакалци. Те нападат и унищожават масово зелените части на селскостопанските растения. В менюто им влизат скакалци, дрозофили и други обитатели на ливадите и нивите, защото са многоядни.
     Борбата с тях е възприето да се води с химически инсектициди, но това би имало пагубно въздействие както върху пчелите и копринените буби, така и върху пчелните продукти. Явно е, че трябва да се прилагат природни препарати, какъвто е препаратът на билкова основа ЕКОФИЛ – Р.  Опити с този препарат върху минали нашествия на марокански скакалци показват, че той ги зашеметява, сваля ги на земята за 4 часа, но не ги убива. За да усилим неговото действие, експериментираме усилено да концентрираме водно-алкохолния билков екстракт, какъвто е ЕКОФИЛ-Р  двойно. Подобни билкови препарати, някои от които съдържат и ентомомофилни микроорганизми, се изпитват  с наше участие.
    Тъй като промените в климата са трайни и водят до затопляне, нашествията на мароканските скакалци с каламитетен характер ще се превърнат в трайна напаст за Южна Европа.
     В писмо до Комисаря на ЕС по бедствията и авариите г-жа Кристалина Георгиева, както и до Изпълнителния директор на Националната агенция побезопасност на храните към МЗХ предлагам да се приложат бързо следните мерки:
1.    На скакалците в стадий имаго, вече нападнали нивите, да се приложи ЕКОФИЛ – Р (билков препарат, одобрен за употреба като природен инсектицид) чрез аерозолно разпръскване със самолети и хеликоптери, а след като паднат върху почвата и са още зашеметени, да се третират с натурален ПИРЕТРУМ със сусамово масло, но не и с ПИРОС, който също е пиретров препарат, но има съставката ПИРОС, която е пагубна за пчелите и копринените буби и като химическа субстанция ще контаминира меда и пчелните продукти и ще ги превърне в негодни за износ и търговия храни, опасни за употреба, особено от деца. Застрашени са и копринените буби в Южна България. Очакваме препарат ЕКОФИЛ-2, който представлява ЕКОФИЛ-Р двойно концентриран,  да притежава достатъчно мощно действие и да унищожава мароканските скакалци дефинитивно, без да има вредно въздействие върху пчелите и бубите.
2.    За установяване на следващите набези на марокански скакалци в ЕС ПРЕДЛАГАМ  ДА СЕ ИЗГРАДЯТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТ НАЛИЧНИТЕ РАДАРНИ СТАНЦИИ по бреговете на Сицилия и на Калабрия (въздушният трафик на този вид скакалци е предимно над сушата, като пресича Средиземно море в най-тясната му част срещу о. Сицилия).  Мароканските скакалци имат размери 8-10 и повече см. дължина, летят над морето в плътни рояци и радара ги засича.
3.    Летящите в облак скакалци в шелфа на Италия  да бъдат напръскани с ЕКОФИЛ-2 от хеликоптери, при което те ще паднат в морето и ще бъдат изядени от рибите без остатък от техните трупове, които могат да станат източник на микроорганизми и паразити, патогенни за нашата микрофлора и фауна.
4.    С оглед бъдещите каламитетни прояви на мароканските скакалци да се създаде научно-практична лаболатория в София, която да проучва биологията им в Южна Европа, да изпита най-подходящите природни препарати за бърза борба с тях, както и да консултира общините и да реагира с отряда си за незабавни действия за защита на растителността в региона. Научният екип на тази лаборатория, която ще осигурява защита на пчелите и бубите, трябва да разработи стратегията на  ЕС  за ограничаване на загубите от каламитетните прояви на мароканските скакалци и пролетните и летните изяви на маларийните комари и кърлежите, носители на голям брой причинители на зоонози.
 Трябва да се действа бързо, тъй като скакалците периодично се заравят в почвата, за да снасят яйца, през което време са недосегаеми от билковите препарати.
Природният ПИРЕТРУМ със сусамово масло може да се намери в     гр.Кресна, фирма АМИТИЦА с управител Здравка Смиленова, тел. 0897 808 140.

Проф.Я.Караджов, председател на
АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИЯ, СОФИЯ 1505,
Тел. 02 843 15 35; моб. 0885 456 700;
e-mail  ya_karadjov@abv.bg