Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

СХЕМА ЗА РЕДУЦИРАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ, ОБИТАВАЩИ УЛИЦИТЕ И ПРАЗНИТЕ ДВОРНИ МЕСТА


Дата: 14.07.2014
+ А | - a

 СХЕМА  ЗА  РЕДУЦИРАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА
РАЗМНОЖАВАНЕТО   НА  БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ,  ОБИТАВАЩИ УЛИЦИТЕ И ПРАЗНИТЕ ДВОРНИ  МЕСТА
                Р Е Ф Е Р А Т

    Проблемът с уличните кучета придоби в градовете не само здравен, но и социален и политически характер. За неговото решение приложихме нова оригинална схема за редуциране  на броя на безстопанствените кучета и котки чрез отстраняване и евтаназиране на доказано болните, нелечимите, а за кучетата – и доказано агресивните животни. Здравите и бременните улични кучета и котки се въдворяват в приют или се връщат сред ваксиниране и обезпаразитяване там, откъдето са взети, до края на земния им   път. Схемата е приложена с успех в София, Варна и Бургас.