Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Д И А Г Н О С Т И К А Н А Б Е З С Т О П А Н С Т В Е Н И К О ТК И


Дата: 14.07.2014
+ А | - a        
Д И А Г Н О С Т И К А    Н А   Б Е З С Т О П А Н С Т В Е Н И    К О ТК И
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Зоонози            Материали      Микробиол.    Серологични    Кожен
                                                     изследвания        изследвания          тест                                      ---------------------------------------------------------------------------------------------
Сап                 носен секрет,кръв  микр. изол.          РА, РСК
Чревни           фекалии, кръв        микроскоп           РА
инфекции                                       изолиране
Туберкулоза   секрети                          „                    РА                   туберкулин

Мелиоидоза    гной,урина,фекалии    „                    РА, РСК
Йерсиниоза     фекалии
Псевдотбц       фекалии,урина,кръв   „
Плъхов            кръв                              „
петнист тиф
Микроспория    от кожните лезии     „
Трихофития                 „            „         „
Фавус                           „            „          „
Хистоплазмоза            „            „         „
Лайшманиоза     фекалии, кръв          „            
 Амебна                      „          „        микроскоп                                                               
дизентерия                 „          „                          
Токсоплазмоза    л. възли,матка,             „                 РСК
                              костен мозък