Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

E К О П О Л И Ц И Я Т А - ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ПРОЯВИ, ОДОБРЕНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ КЪМ МЗХ


Дата: 14.07.2014
+ А | - a

E К О П О Л И Ц И Я Т А  -  ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ПРОЯВИ, ОДОБРЕНИ  ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ   КЪМ МЗХ      
Проф.д-р Янаки Караджов

    Свидетели сме на ново ниво на партньорство между гражданското общество и полицията, което е доказателство за нейната модернизация при управлението на ГЕРБ. Важен момент е различните специалисти, обединени в Агенцията за безопасност на храните (ветеринарни и хуманни лекари, агрономи, специалисти по зърното и горското стопанство и др) да повишат познанията и уменията си по правните и  полицейските похвати с цел да се получат интегрирани специалисти от нов тип. От друга страна е необходимо повишаване квалификацията на различните специалисти    чрез усъвършенстване на тяхната компетентност в областта на екологията и медицината (оказване на първа помощ, спиране на кръвоизлив, поставяне на шини при счупване на крайници, измерване на пулса дихателните движения, перисталтиката,определяне на зеничния рефлекс и др.) на всички видове участници в транспортния, земетръсния, терористичния и т.н. травматизъм.
За всеки потребител особено опасен вид престъпност е масовата заблуда, че консумираме природосъобразна и здравословна храна, а в същото време боледуваме най-много от инфаркт, инсулт, имаме най-нисък прираст и живеем най-малко. Даваме ли си сметка, че нашите съседи- гърците, живеят 5 г. повече от нас при еднакви условия на хранене, замърсяване, климат и балкански нрави? Какво да кажем за японците, които изградиха 42 завода за българско кисело мляко, изкупиха нашата млекопреработвателна наука, най-големи консуматори са на нашите пчелни продукти и дори усвоиха нашите хора и ръченици. Те вече живеят 15-20 г. повече от нас! Столетниците вече не са в Балкана, както беше по времето на Мечников, а оттатък океана.
Важен проблем пред японското правителство е с какво да ангажират вниманието на населението си от 100 до 120 годишна възраст. В областта на вземането на проби, контрола и осигуряване на безопасността на храните, участниците от немедицинските специалности се нуждаят от допълнителни знания по хигиена и санитарен надзор.
    Българските ТВ зрители добре знаят приоритетите на екополицията в САЩ от предаванията на Анимал Планет Канал по кабелните ТВ програми. Нашата екополиция ще има още по-голям диапазон на дейности, права и задължения. Тя ще е подготвена да общува с хората делово, но учтиво, с изявени прояви на мотивация, предприемачество и комуникационни умения.
    От кой контингент ще бъдат подбирани кандидатите за обучение за екополицаи?
Висшето ниво ще се състои от ветеринарни и хуманни лекари, стоматолози, биолози, агрономи, зоотехници и инженери по горите. След дипломирането си те ще бъдат предпочитани за работа в съответните направления.
Следват фелдшерите, ветеринарните техници, средните сдпециалисти, завършили различните техникуми по селско и горско стопанство, осеменителите, както и останалите техници в животновъдството, растениевъдството, цветарството и др.
Обучението ще протича в Частен Техникум по АПИТЕРАПИЯ, АПИПРОФИЛАКТИКА, АПИДИЕТЕТИКА И ЕКОПОЛИЦИЯ В СОФИЯ. Поради големия интерес филиали на посочения техникум ще бъдат разкрити и в други населени места, предложения за което изпращайте на e-mail  ya_KARADJOV@abv.bg. Срокът за обучение ще бъде три години, като кандидати ще се приемат постоянно, а не само наесен. Завършилите техникума ще намерят работа в държавни, общински и частни фирми, ще могат да разкриват свои фирми или да продължат следването си.
За да си осигурим необходимите заварчици, които са дефицитнен артикул в номенклатурата на МТСП, подготвяме програма и учебен план за тяхната подготовка, като за целта сме привлекли лицензиран преподавател по заваръчна дейност.
Към Техникума по Апитерапия, Апипрофилактика, Апидиететика и Екополиция интерес има в съседните страни, и преди всичко в Македония  Сърбия, Хърватска и Черна Гора.
Контролът върху храните, стоките и услугите, в който ще се вслючи екополицията, ще допринесе за ликвидирането на ментетата и сивата икономика, ще създаде условия за природосъобразен хранителен режим и здравословен живот на българите,  а това ще намали тяхната заболеваемост и ще повиши продължителността на живота им.