Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


Дата: 14.07.2014
+ А | - a

ДО Г-ЖА СВЕТЛА МАРКОВА
                                ОТДЕЛ „Стратегии и планиране ”    
                    
                    ДО КМЕТОВЕТЕ НА БАНКЯ, НОВИ
                    ИСКЪР И ПАНЧАРЕВО

П     Р     Е     Д     Л     О     Ж     Е     Н    И     Е

ОТ:Проф.д-р ЯНАКИ КАРАДЖОВ – председател на  АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА,СОФИЯ1505,ул.”Проф. Джовани Горини” №22, тел. 02 843 15 35;моб. 0885 456 700; e-mail  Ya_Karadjov@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Най-модерната биотехнология за компостиране на органични отпадъци ползва ефективните микроорганизми (ЕМ), с които работи ръководеният от мен екип. Тя е удобна за превръщането в тор на органиката в квартали като Банкя, Нови Искър и Панчарево докато започне да функционира Завода за отпадъци. Компостира се по траншейния способ или по друга евтина технология на няколко пункта с минимални транспортни разходи за около 3 седмици. Внасянето на полезни микроорганизми с получения тор очиства почвата от патогенни агенти и увеличава добивите до 4 пъти. Внесените веднъж микроорганизми се размножават в наторените площи, с което ефектът продължава 6-9 месеца и обхваща вредителите и неприятелите на засадените растения.
    Работим с внасяни от Германия препарати ЕМ, които наред с компостирането подобряват качествата на зеленчуците, плодовете и цветята, отглеждани на наторените площи, превръщат ги в биопродукти и премахват миризмите на използвания естествен тор. На компостиране подлежат листа, треви, пръчки, хартиени, кухненски и тоалетни отпадъци, а ако са недостатъчни за напълването на траншеите може да се добави до 25% почва. Стойността на микробната култура ЕМ е 30-50 ст. за куб.метър.
При достатъчен обем ангажименти сме готови да приготвяме микробната култура в големи обеми, с което цената ще се намали значително.
    В момента компостиране по този метод се извършва на парцелите по южната дъга на околовръсния път.
    Икономическият ефект нараства с намаляването на транспортните разноски и терените, заемани от боклука, които при добра организация могат да отпаднат напълно.
        


София, 24.06.2014 г.                                  С уважение:проф.д-р Я.Караджов