Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

З А Х О Р А Т А И К О Т К И Т Е


Дата: 14.07.2014
+ А | - a

Проф.д-р Янаки Караджов, двм, дб

З  А     Х  О  Р  А  Т  А     И     К  О  Т  К  И  Т  Е
У в о д

Най-обичаната котка на света

Защо искаме да имаме котка

Преди да си имаме котка и още нещо...

Хранене на котки

От небето ясно падна коте бясно

Главни особености при отглеждането на котка

Котките притежават феноменални способности

Какво трябва да знаем от анатомията и физиологията на котките

И поведението на котките е феноменално

Как да обучаваме любимата си котка

Инбридинг на котките (което на български значи размножаване)

Хигиенни норми за котки

Болести по котките

Зоонози

Кастрация

Ефтаназия

Още ли искате да си имате котка

Заключение

Приложение

Литература