Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

ДО ОБЛАСТНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И КМЕТОВЕТЕ – ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ


Дата: 14.07.2014
+ А | - a

ДО ОБЛАСТНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И КМЕТОВЕТЕ –                                                                    ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ!
                  
                ДО ВСИЧКИ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ!    

     

    
                   ДРАГИ КОЛЕГИ,
    
    Обръщам се към вашата професионална компетентност и гражданска съвест с тревога за състоянието на системата за превенция на зоонозите и паразитозите в страната и гражданските агломерации.
 Процесът на урбанизация на селищата се ускорява и задълбочава, а съществуващата система за контрол върху епизоотичната обстановка е неадекватна и неефективна и крие сериозна опасност за възникването на епидемии от някои зоонози в страната. За това спомага и разстроената и нефункционална ветеринарно-медицинска администрация, както и неясната и объркана законова регламентация.
    София се отличава с висока степен на миграция, едни от най-високите икономически темпове и здравно-културно поведение на софиянци. Софийската община е изградила стройна система от общински дружества, не всички от които работят синхронно и допринасят адекватно за здравното състояние на нейните поданици.
Съществуващата нормативна уредба по ключовият въпрос ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, КОНТРОЛ И САНИРАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ е недостатъчно ефективна.
    Единственото „Проучване върху причините и факторите, обуславящи разпространението на инфекциозните болести в София-град през периода 1980-2010 г. – докторска дисертация на гл. инспектор по надзор на заразните болести в отдел
„Противоепидемичен контрол” на Соф.Районна здравна инспекция д-р Боряна Маркова Халова сочи повишен риск от Лаймска болест и туларемия (с природен источник околностите на Сливница). За съжаление това мнимо благополучие не отговаря на истината – не е синхронно със състоянието на проблема в страната.
    Ранната микробиологична диагноза, която единствена е в състояние да задейства законовите разпоредби, е в колапс, каквато е и цялостната ветеринарно-медицинска дейност. Закрита беше Националната ветеринарномедицинска служба, обезглавен беше Централният ветеринаро-медицински институт, пенсионирани бяха опитните диагностици, а на тяхно място по партийни, а не по ветеринарни съображения бяха назначени не добре подготвени млади колеги, негодни да осъществяват тази ключова дейност в защита не само на нацията, но и на Европа от непрекъснато прииждащите вълни от зоонози от Близкия изток. Като единствен спомен от миналото величие на българската ветеринарна медицина.
  Международното бюро по епизоотии в Париж запази ветерана проф. д-р Никола Белев, създал у нас  порочната Национална вет.мед. служба с 2 600 началници по системата ”много вожд малко индианец”.
    Научавам, че в МЗХ имаме немски ветеринарен лекар за съветник на министъра, а беше време, когато десетки немски студенти изучаваха ветеринарна медицина заедно със студенти от 45 страни  у нас.
    Нарастването на относителния дял на зоонозите в общия обем на инфекциозната патология изисква прецизна микробиологична диагностика от страна на вет.мед. лаборатории ( а те бяха ликвидирани), защото причинителите им възникват (както сочат моите над 50-годишни изследвания при чревните инфекти и коринебактериите) сред дивите животни независимо от човешкия фактор.
 При тези обстоятелства  СТОЛИЧНОТО НАСЕЛЕНИЕ ОСТАВА НЕЗАЩИТЕНО ОТ ГОЛЯМ БРОЙ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА, БРУЦЕЛОЗАТА, ГНОЕРОДНИТЕ ИНФЕКЦИИ, ЛАЙМСКАТА БОЛЕСТ, ЛЕПТОСПИРОЗИТЕ, ХЛАМИДИОЗАТА, ПТИЧИЯ И СВИНСКИЯ ГРИП, ЕХИНОКОКОЗАТА, ТРИХИНЕЛОЗАТА  и много други екзотични вносни инфекциозни болести!
    Колеги, НАШ ДЪЛГ Е ДА ИНФОРМИРАМЕ ОБЩЕСТВОТО И НЕГОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ за надвисналата опасност, която в условията на икономическата и политическата криза набира скорост.
 Съществува несъответствие между нормативната база, организационната структура и професионалните институции. Липсва система за детекция и мониторинг на проблемни и сигнални случаи и състояния. Ненадеждна е регистрацията и статистиката на зоонози и паразитози. Няма връзка между противоепидемичната и противоепизоотичната служби. Липсват екарисажите, утилизацията на трупните и кланичните отпадъци и ДДД на производствените и битови обекти. Светът използва масово ефективните микроорганизми още от миналия век, а у нас още се чудят за какво става въпрос.
    Въвеждането на АБХ измени структурата на ДВСК като въведе отхвърленият още преди 50 години производствен ветеринарно - санитарен контрол без гаранции, че системата на ХАСЕП може да компенсира недостатъците. Идентификацията на животните е непълна и некачествена. Нишката на отговорността е прекъсната.
    Намерението ми е да отнеса въпроса до Ръководството на Столичната община. Със същото основание бих го отнесъл и до Държавното ръководство, но такова в настоящия момент няма.
    М о л я  за вашето експертно мнение време ли е сега да повдигнем този въпрос.
 АЗ ПОВЕЧЕ НЕ МОГА ДА МЪЛЧА!

СОФИЯ, 17.06.2014 г.                        С колегиален привет:проф.д-р Янаки Караджов
                                                                       СОФИЯ1505,ул.”Проф.Джовани Горини”22          
                                                                       Тел. 02 843 15 35; моб. 0885 456 700
                                                                       e-mail  Ya_ Karadjov@abv.bg