Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

План ЗА САНИРАНЕ НА СКЛАДОВЕТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ЖИВОТНИ


Дата: 17.06.2014
+ А | - a

                    П     Л     А     Н

ЗА  САНИРАНЕ  НА  СКЛАДОВЕТЕ  И  ПОМЕЩЕНИЯТА  ЗА  ЖИВОТНИ
ОТ  ИНСЕКТИ  И  ПАТОГЕННИ  МИКРООРГАНИЗМИ  С  ПРЕПАРАТ „ЕМ”

1. В Ъ З Д У Х  - ЕМ 1:1000
2. МЕБЕЛИ,  КИЛИМИ, ПОСТЕЛКИ – 1:500 – 1:1000 (според замърсяването)
3.  ПРОЗОРЦИ – 1:1000
4. ИЗТРИВАЛКИ – 1:100
5. АКВАРИУМИ – 1:100
6. ВЕНТИЛАТОРИ – 1:100
7. ПРЕГРАДИ – 1:100
8. ХЛАДИЛНИЦИ – 1:100
9. МИВКИ – 1:100
10. ПОСЪДА – 1:100
11. ОТХОДНИ ТРЪБИ, КАНАЛИ – 1:10-1:50
12. КЛОЗЕТИ – всеки ден 1:10
13. ВАНИ – жълтият налеп се изчиства със смес от ЕМ:трици:захар по една чаша и нехлорирана вода. Да се оставят пълни за няколко дни!
14. ХРАНИ  И  ФУРАЖИ – в 5 л. вода 40 градуса се разбърква 5 мл.ЕМ = 1:1000
15. ТОР И УРИНА – 1:100
Забележка: В секции с гнойни и респираторни инфекции, копитни болести, трудно зарастващи рани, храносмилателни разстройства, дисбактериоза, кожни болести  обектите се третират всеки ден до оздравяване на животните.