Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Предложение до посолството на Япония в България


Дата: 17.06.2014
+ А | - a

      ДО  ПОСОЛСТВО НА ЯПОНИЯ
       В  БЪЛГАРИЯ
           ЕКОЛОГИЧЕН  ОТДЕЛ 


П     Р    Е     Д     Л     О     Ж     Е     Н     И     Е
ОТ: Проф.д-р  ЯНАКИ  КАРАДЖОВ, генерален директор на Национален център АГРОБИЗНЕС АКАДЕМИКА, гл.редактор на Ел. Вестник АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА, СОФИЯ1505, ул.”Проф. Джовани Горини”№22,тел. 2 843 15 35;
Моб. 0885 456 700; e-mail Ya_Karadjov@abv.bg


   УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА,

 Преподавам и провеждам научни изследвания в областта на екологията, микробиологията, пчелната патология и апитерапията от средата на миналия век.
Създадох препарата ПРОЕЛБИ, с който лекувам успешно вече 20 г. имунодефицитни състояния у хора и животни, с което подпомагам лечението на остри вирусни инфекции и онкологични прояви. Участвах в работната група към Института по месото, която внедри млечнокисели закваски в технологията на луканката и твърдите месни деликатеси. Напоследък работя по внедряването на Ефективните Микроорга-низми(ЕМ) в нашето народно стопанство, санирането и бита. Мой екип ги внедрява при санирането на Зоопарк София и третирането на неговите обитатели.
 Мой сътрудник доставя ЕМ от Германия, а представители на АРГО - Украйна ни предлагат сътрудничество и ЕМ на значително по-ниски цени.
 Нашето достойнство като българи, родени в лоното на лактобацилите ( няма друга държава, на чиено име да е наречен микроорганизъм – L. Bulgaricum), аз и моят
екип имаме амбицията да изолираме наши щамове ЕМ, с които не само да влияем на почвеното плодородие, компостирането и санирането, но и да лекуваме хора, животни и пчели.
 Благородството задължава да отдадем почит на японския проф. Тероу Хига за концепцията ЕМ, а  разумът – да потърсим контакти и помощ от неговия екип по следните въпроси:
1. Необходими са ни мостри от Японски препарати ЕМ за лабораторно сравняване на ефективността с опитните ни образци български ЕМ.
2. Предстои ни третиране на обитателите на Зоопарка, при които са налице:
- при един слон – кожна микотична инфекция на задните крака;
- при копитните животни – ензоотични възпаления на копитата;
- при маймуните – отделни случаи на респираторни инфекции;
- при екзотичните птици – някои вирусни инфекции;
- при белите мечки и при някои тропически обитатели – проблеми с адаптацията към нашият климат с 4 сезона.
3.   Интересумат ни методи за ПРОФИЛАКТИКАТА  НА БОЛЕСТИ ПО ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ с помощтта на ЕМ.
4. У нас консумирането на насекоми е екзотична проява, докато у вас това е традиция. С развитието на болестта „Колапс по пчелните семейства”, чиято причина и мерки за борба ни се удаде да разкрием (виж приложението), аз вече няколко години повтарям на лекции, интервюта, тв беседи и киноизяви
„Не хвълряйте подмора – яжте го!” и публикувам различни рецепти с умрели пчели.
5.    Торът в Зоопарка и особено слонския тор е идеална среда за култивирането на някои видове насекоми. Ние ще приемем с голяма благодарност възмож-ността да си сътрудничим в усвояването на менютата с насекоми в българската кулинария.
6.  Поради промени от климатичен характер  (ранно настъпване на пролетта с несвойствени температури и валежи) имаме инвазия от кърлежи, комари, дървеници, въшки, бълхи, а напоследък – и марокански скакалци. Живо ни интересува вашият опит в прилагането на ЕМ СРЕЩУ ТАЗИ НАПАСТ.
7. Изпълнени с почит към високите постижения на Японската култура и характерният япански стил, като вземаме предвид благотворното  ни сътрудничество при вашият прием на българското кисело мляко и пчелните продукти в бита, сме готови да споделим нашият опит в получаването на пчелни продукти за апитерапия, както и нашите успехи в алтернативната медицина (виж приложените статии).
8. Нашият електронен вестник АПИКУЛТУРА-АПИМЕДИКА ще следи развитието на нашите отношения, които ще направим достояние на органите на ЕС и на обществеността в Европа.
Използвам случая да подаря на вас и на всички заинтересовани в Япония годишен абонамент на нашия вестник , в който сме готови да разкрием японска рубрика.
Отличните културни и стопански прояви на сътрудничество между нашите две страни ми дават увереност, че нашата молба за помощ и сътрудничест-во ще бъде приета благосклонно. Затова я изпращам директно без да ползвам официалния ред, но за сметка на това ако тя бъде приета, нашият контакт ще се осъществи по най-бързият възможен начин.


СОФИЯ, 10 юни, 2014 г.                        С уважение проф.ЯКараджов