Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Прием на студенти по Апитерапия


Дата: 17.06.2014
+ А | - a

                        ЦЕНТЪР  АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА

К о л е ж   по   АПИТЕРАПИЯ  и  ЗООПОЛИЦИЯ – СОФИЯ1005
Ул.”Проф. Джовани Горини” № 22, тел 02 843 15 35;
e-mail  Ya_Karadjov@abv.bg – ДИРЕКТОР: проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ


 П Р И Е М А за студенти по АПИТЕРАПИЯ (за фелдшери, медсестри и лекари), АПИДИЕТЕТИКА, АПИПРОФИЛАКТИКА ,ЗООПОЛИЦИЯ и ПЧЕЛАРСТВО оставащите в България бежанци БЕЗПЛАТНО,  а за заминаващите за ЕВРОПА  и  връщащите се в ОТЕЧЕСТВОТО си таксата е 960 лв. Обучението се провежда по Програма на Министерството на труда и социалната политика, призната в ЕРВОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И Р. СИРИЯ. Срок за обучение – 1 година.
  За лицата над 16 г.се издава УНИВЕРСИТЕТСКА  ДИПЛОМА,
 а за децата, завършили ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ПО ПЧЕЛАРСТВО –сертификат.


СОФИЯ, 19.02.2014 г.                              Директор:...............................
        (Проф.д-р Я.Караджов)