Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Програма за насърчаване на заетостта


Дата: 17.06.2014
+ А | - a

   П  Р  О  Г  Р  А  М  А
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО   ОБУЧЕНИЕ НА АПИТЕРАПЕВТИ И АПИДИЕТОЛОЗИ
Проф.д-р Янаки Караджов, Председател на АГРОБЗНЕСАКАДЕМИКА
 Директор на  КОЛЕЖА  ПО  А П И Т Е Р А П И Я,
 СОФИЯ, ул.”Св.св. Кирил и Методий” № 51-51А, 0885 456 700
 
 І. Предпоставки и необходимост от реализация на програмата
 Пчеларството е обособен сектор от земеделието с национално покритие, семеен характер на бизнеса и изключително широко разпространение. У нас функционират 620 000 кошера, а годишния добив на пчелен мед е 7 000 т. От тях се изнасят около 3 000 т, които се използват в страните-вносителки за храна и апитерапия, а също и като подобрители на произведения от тях мед.
 Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството предвижда удвояване на пчелните продукти.
 Пчеларството у нас е предимно любителско занимание с до 50 кошера в пчелин. 18% от около 80-те хиляди пчелари са професионалисти с над 150 кошера, някои с по 1 000-5 000 кошера.
Подотрасълът ”Пчеларство” към МЗГ е насочен главно към производството на мед, който е предимно износен артикул. 
Изискванията на ЕС не позволяват в кошера да се внася захарен сироп ( пчелите  трябва да се подхранват с мед), както и каквито и да било лекарства: антибиотици, фунгициди, амитраза против вароатозата, дезинфекционни средства, нафталин против восъчни молци и т.н., защото всички те попадат в меда и в другите пчелни продукти. 
 Медът, восъкът,пчелният клей и пчелната отрова, а напоследък и пчелният прашец, пчелното млечице, както и внедряваните сега ларгтил (търтеево млечице) и  стрити пчели (подмор) осигуряват един все по-разширяващ се дял от лечението и профилактиката на широк диапазон от болести, включително и на най-значимите от тях. Не случайно японците обявиха ХХІ век за векът на апитерапията.
 Пчелните продукти се утвърдиха в профилактиката и терапията в
 стоматологията, алтернативната медицина, хомеопатията, ветеринарната медицина, както и в диетологията и козметиката, та дори и в космическата медицина (храната за космонавти съдържа пчелен мед, пчелен прашец и пчелно млечице). Те намериха място в номенклатурата на хранителните добавки поради високото си съдържание на витамини, ензими, аминокиселини, хормони, витамини, пробиотици, антиоксиданти и др. Това определя широкия диапазон и разнообразните индикации на апитерапията
Пчелните продукти имат висока потенциална норма на рентабилност и нарастващо търсене на международния и вътрешния пазар. Комбинирани с билки, мумийо, сухи плодове, ядки, сокове, спиртни и безалкохолни напитки,те ще заемат още по-широка пазарна ниша.
     оОо
 Настоящата програма за професионално обучение обхваща курсове по апитерапия за всеки, професионално обучение и преквалификация за безработните и КОЛЕЖ по АПИТЕРАПИЯ. Особен интерес към лечението с пчелни продукти проявяват хората от третата възраст, които поради ниските си доходи не могат да си купуват скъпите вносни химиотерапевтици. Повечето от старите хора познават лечебната сила на пчелния мед, прополиса, пчелния прашец, пчелната отрова и др.и с удоволствие биха заменили таблетките и ампулите с пчелни продукти, ако някой ги увери, че това е възможно. От друга страна пчелните продукти осигуряват дълголетие (пчеларите заедно с генералите живеят най-дълго!).
Затова наше задължение е да популяризираме в медиите лечебната мощ на пчелните продукти, което иска от нас и ЕС. А българските пчелни продукти наистина са уникални!
За да произведат мед, пчелите трябва да съберат от цветовете на растенията нектар. Млечнокиселата ферментация на нектара и ензимите от слюнката на пчелите го превръщат в мед. Така е навсякъде по света. У нас, обаче, преобладават билките, които са медодайни. Така в българския мед освен присъщите му биологичноактивни вещества пчелите носят и отлагат в килийките на пчелните пити и нектар от медодайни растения, който е богат на алкалоиди,флавоноиди, етерични масла, антимикробни субстанции, незаменими аминокиселини, витамини, пектин, влакнини, растителни и плодови мазнини, растителни восъци, органични киселини, танини, растителни пигменти (каротиноиди, витамин Р, антоциани, флавони), фитонциди, растителни хормони, клейове, сърдечнодействащи гликозиди и др., при което увеличават неимоверно много и разширяват силно спектъра на неговите лечебни свойства.
 Ние, апитерапевтите, обаче сме много малко на брой и трябва бързо да подготвим бодра смяна. Затова, приканваме ви, елате да се учите!
 Настоящата програма подпомага развитието на пчеларството. Крайно време е и българинът да купува и използва меда като храна, а не само като лекарство. Сега у нас консумацията на мед на глава от населението е 300 г., докато на Запад е 10-15 кг (50 пъти повече!). У нас могат да се отглеждат 1 000 000 кошера, а това би осигурило пълноценна заетост и висока доходност (1 кг. мед в Германия струва 15 евра, а в други западни страни е по-скъп) за практикуващите в бранша.

  ІІ. Основна цел на програмата

 1.Насърчаване на заетостта чрез професионално обучение на апитерапевтици и апидиетолози; осигуряване на възможността за започване на самостоятела дейност в областта на природосъобразното хранене и диететика в хуманната и ветеринарната медицина, стоматологията и  козметиката.
 2. Стимулиране на сектор от земеделието с висок потенциал на заетост и устойчиво развитие с експортно ориетиране, каквото е пчеларството.
 3. Осигуряване на достъп до финансови ресурси под формата на лизинг, инвестиране отвън и подпомагане от ЕС.
 4.Осигуряване на облегчен достъп до финансови ресурси чрез проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”.

  ІІІ. Непосредствени цели на програмата

           1. Осигурявана на постоянна заетост на младежи и непълно заети хуманни и ветеринарни лекари и техници в:
          -          пчеларството;
-          медицински центрове;        
-          козметични и др. фирми;
-          центрове за отслабване;
-  стоматологични центрове;
- фитнес центрове;
- СПА хотели;
-  козметични фирми;
-  хранителната промишленост (сладкарство, хлебарство,  кетъринг и др.)
- 2. Преквалификация и професионално обучение на безработни;
3. Изграждане на система за национална координация по апитерапия
4. Дистанционно обучение на всички желаещи, както и на задочниците в Колежа по апитерапия;
5. Система за национална дистанционна консултанска подкрепа за начинаещи апитерапевти и апидиетолози;
5. Следдипломна специализация;
6. Експериментална база.

ІV. Обект, обхват и условия на програмата
 
 Право на участие имат всички, млади и стари, както и безработните лица,( регистрирани в Дирекция ”Бюро по труда”), желаещи да започнат самостоятелна  фирмена дейност в областта на апитерапията и апидиететиката.

 Критерии за участие в програмата.

 Безработните се одобряват от Бюрата по труда при условие, че:
- имат висше медицинско, ветеринаномедицинско, зооинженерно, агрономическо,биологическо и фармацефтическо образование;
- са дипломирани фелдшери (техници);
- имат средно образование.
За пчеларите ограничения НЯМА.
В курсовете, както и в колежа могат да кандидатстват всички без възрастово ограничение. 

           Принципи на програмата

 Основните принципи за реализация на програмата са:
- Прозрачност и гласност – ангажиране в нейната реализация на управленски, икономически и обществени структури от МЗГ и НБПС.
- Законосъобразност – разработва се и се изпълнява при спазване на нормативната уредба на Закона за насърчаване на заетостта – чл.31.
- Доброволност – участието на безработните лица по програмата е по собствено решение.
- Перспективност – всички дейности са подчинени на идеята  
„21 век е векът на апитерапията”.

 VІ. Задачи на програмата

 1.Българинът да не използва пчелния мед само като лекарство, а и като храна.
 2. Консумацията на пчелните продукти да се удвои, заедно с удвояването на броя на пчелните семейства.
 3. Лечебните свойства на пчелните продукти да се изучават в общообразователните училища и да са понятни за всяко дете.
 4. Всяко дете да получава безплатно по 1 лъжица мед с пчелно млечице всеки ден, докато е ученик, както е в Япония.
 5. Да надминем по продължителност на живота японците! Сега те живеят 10 – 20 г. повече от нас.

 VІІ. Дейности за реализация на програмата.
 
 Програмата е разделена на модули, като всеки следващ застъпва предидущия, при което се получава единство и непрекъснатост в изучавания материал.
 1-ви модул: Биология на пчелното семейство.
 2-и        „      Видове пчелни продукти: състав и свойства.
 3-и        „      Получаване, преработка и съхраняване на пчелните продукти.
 4-и        „      Лечебен и профилактичен ефект на пчелните продукти.
 5-и        „      Пчелните продукти като храна. Диети с пчелни продукти
 6-и        „      Болести, лекувани с пчелни продукти. Рецептурник.
 7-и        „      Не изхвърляйте подмора! Нови модели кошери, събиращи подмора. Съхранение на подмора и неговата обработка.
` 8-и  модул   Хляб и хлебни изделия с пчелни продукти
 9-и        „     Чай от умрели пчели. Напитки с пчелни продукти
          10-и      „      Пчелна кулинария. Предястия, ястия и десерти.
 11-и      „      Коктейли с пчелни продукти
 12-и      „      Обучение по управление на бизнеса.Индивидуална и екипна тактическа подготовка. Специална психология.

 VІІІ.Прием. Приемни изпити. Срок за обучение: 3 години.

  ІХ. Условия за кандидатстване – без ограничение.

   Х. Документи за кандидатстване. Такса за обучение: Задочно-500 евра; Редовно – 700 евра.

  Преференции:

1. Колежът присъжда ежегодно стипендия за отличен успех.
2. Таксата за сираци, деца на полицаи, близнаци и братя и сестри е намалена.
3. Всички учащи се и завършили колежа стават членове на
К л у б а  н а   а п и т е р а п е в т а, който е побратимен с клубове на сходни колежи в Европа и САЩ и всяка ваканция урежда размяна на студенти.
Колежът притежава ИНТЕРНЕТ и лекторски видеофонд за пропуснати лекции. При наложителни отсъствия студентът получава лекционния материал на собствения си имейл вкъщи.
ХІ. Преподавателски състав:
Директор: проф.д-р Янаки Караджов,  преподава в 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и11 модул.
Лектори: проф.д-р Кънчо Кънчев, преподава в 1, 3 и 6 модул
        Доц.д-р Светослав Ханджиев, преподава в 5 и 6 модул
        С.н.с. Цеко Иванов, преподава в 2 и 3 модул
        Д-р Румен Граховски, Директор на Техникума по вет.медицина в Костинброд, преподава в 12 модул
        Пламен Иванов, Председател на Националния браншови пчеларски съюз, преподава в 1 и 3  модул.
         Емилия Бахарова, педагог, преподава в 12 модул.
         Очакват се гост-лектори от САЩ, както и размяна на студенти с техни колежи.         

ХІ. Очаквани резултати от програмата

1.Повишаване на общата и професионална култура на българските пчелари (само регистрираните са над 80 000) чрез участието на възпитаниците на колежа по апитерапия в техните съюзи и сдружения по места;
- статии в специализираните вестници и  медиите;
- лични контакти с пчеларите;
- участие като консултанти в пазарите за пчелни продукти и др.
2. Повишаване на културата на българите по отношение на лечебното и профилактично действие на пчелните продукти.
3. Всеки завършил Колежа ще може да продължи обучението си във ВУЗ.
4. Още по времето на практиките студентите ще влизат в контакт и ще сътрудничат като стажанти с най-изявените пчеларски фирми, за да могат при желание да регистрират собствена фирма и да получават средства от европейските фондове.
5. Както по време на следването, така и след като се дипломират те ще ползват консултациите и ще имат подкрепата на преподавателския състав във всяко свое начинание.
6. Завършилите Колежа по апитерапия ще преподават като свободноизбираема тази дисциплина в общообразователните училища.
7. Ще бъдат консултанти и първи помощници на пчеларите в стремежа им да увеличат добивите от мед и останалите пчелни продукти.
8. Ще бъдат оценители в борсите и тържищата за мед и останалите пчелни продукти.
9. Ще вземат участие в научните колективи, разработващи проблемите за породната устойчивост към болести и за по-високопродуктивни раси местни пчели.
10 Ще вземат участие в майкопроизводителните фирми и ще водят племенна работа с цел увеличаване устойчивостта към болести и повишаване на продуктивността на местната подобрена порода пчели.
11. Първенците ще бъдат препоръчани на американски фирми с цел да бъдат наети за работа в САЩ.
12. Завършилите Колежа с успех мн. добър (4,50) и повече могат да кандидатстват в подходящи фирми в страните на ЕС.