Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

А Г Р О Б И З Н Е С А К А Д Е М И К А - Б Ъ Л Г А Р И Я


Дата: 17.06.2014
+ А | - a

         

С  А  М  О  О  Б  Р  А  З  О  В  А  Т  Е  Л  Е  Н     У  Н  И  В  Е  Р  С  И   Т   Е  Т

        Н  А  У  К  И     З  А     З  Д  Р  А  В  Е  Т  О

Л Е Ч Е Н И Е  И  П Р О Ф И Л А К Т И К А  С  П Ч Е Л Н И  П Р О Д У К Т И


                   А Н О Т А Ц И Я:   Новият стил на природосъобразен живот
изисква самообразование чрез системата на дистанционно обучение или чрез продължаващо обучение по:
- апитерапия и профилактика с пчелни продукти;
- билкотерапия и профилактика с лечебни растения;
- фитнес, СПА, хидро-, арома-, кинезитерапия и т.н.
Самообучението по апитерапия и профилактика с пчелни продукти създава предпоставки чрез придобиване на здравни познания :
1. Да водим природосъобразен начин на живот чрез общуване с природата и нейните продукти;
2. Да спазваме хилядолетната традиция „ЗДРАВ  ДУХ  В ЗДРАВО  ТЯЛО”, възникнала по тези места;
3. Да поддържаме с колеги и съседи отношения на взаимопомощ, състрадание и милосърдие.
4. Да заобиколим близките си с любов, загриженост и ведро настроение. 
5. Да се ръководим от християнските добродетели и спазваме Десетте Божии заповеди.
6. Да възобновим съществуващата преди столетия СРЕДИЗЕМНО- МОРСКА   ДИЕТА (зеленчуци и плодове, риба, зехтин, млечни и пчелни продукти). Нашата БАЛКАНСКА  ДИЕТА, в която вместо зехтин взема участие олио, не отстъпва по нищо на средизем-номорската.
7. Да медитираме.
8. Да включим в храната си пчелните микронутриенти и адаптогени,
9. Да практикуваме фитнес, джогинк, туризъм, каланетика и др., с което да преодолеем адинамията и увеличаването на телесната си маса и да се предпазим от захарен диабет;
10. Да изминаваме пешком 4-8 км ежедневно;
11. Да не ползваме непрекъснато асансиор, кола или градския транспорт.
12. Храната ни през пролетно-летно-есенният сезони да обхваща предимно зеленчуци и плодове, а през зимния период – туршии, кисело зеле и млечни продукти. Необходимите ни белтъчини да си набавяме от извара, нетлъсто птиче месо и риба. 
 13.  Да осигурим еколочично чист тип хранене за нас и нашите деца;
14.Да увеличим продължителността на живота си с 6-10 години;
15.Да живеем и творим по Законите на красотата и творческото дъл- голетие, за което генетични предпоставки и талант ние имаме.