Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Отворено писмо до Росен Елезов


Дата: 17.06.2014
+ А | - a

                                                   Д О  „Н О В А   Т Е Л Е В И З И Я”
 
                                                           Кинорежисьора  РОСЕН  ЕЛЕЗОВ и
             неговия екип

                      О Т Е Ц    Н И К А Н О Р   от   СРЕДНО-
                      ГОРСКИЯ   МАНАСТИР   „КОЗМА   и
             ДАМЯН”

               
          МИНИСТЪР

            МИНИСТЪР 


  О  Т  В  О  Р  Е  Н  О     П  И  С  М  О

ОТ: Проф. Д-Р Янаки Караджов, Председател на АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА, София, тел. 843 15 35; 0885 4567 00

ОТНОСНО: създаването на ИНИЦИАТИВНА ГРУПА за ОБЩИ  ДЕЙСТВИЯ на представители на творческата интелигенция, изпълнителната власт и православната църква при изготвянето и реализирането на проекти за устойчиво развитие на България.

  У В А Ж А Е М И    Г О С П О Д А,

 В публичното пространство спонтанно възникна неформален алианс между филмови и телевизионни творци и църковни отци, обединени от идеята как да се стимулира изготвянето и реализирането на проекти по оперативната програма за земеделие. Екип от експерти на АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА вече няколко години се занимава със създаването на  подобни проекти, в които важен дял наред със земеделието има и екологията. Ние с удоволствие ще се присъединим към вас с цел създаването на ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА, като каним и министъра на екологията (или негов представител) за общи действия.
 Използвам случая да предложа на вашето внимание някои наши проекти, а именно:

1. ВЪЗВРЪЩАНЕ  НА  КАРАКАЧАНСКОТО СКОТОВЪДСТВО  В  
БЪЛГАРИЯ  И  ГЪРЦИЯ. Пасищно отглеждане на каракачански овце, коне и кучета през лятото по високопланинските пасища у нас, а през зимата – в Беломорието без обори и без скъпите концентрирани и зърнени фуражи. Отглеждане на коне за месо и интродукцията му в деликатесни колбаси.
 2. РАЗВИТИЕ  НА  СЕЛСКИЯ  И  МАНАСТИРСКИЯ  ТУРИЗЪМ:

  -      СЪЗДАВАНЕ НА ФЕРМИ ЗА СААНСКИ КОЗИ С  МАНДРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В МАНАСТИРИТЕ

  -      СЪЗДАВАНЕ  НА  ФЕРМИ  ЗА  ОТГЛЕЖДАНЕ  НА  ЩРАУСИ.
 
 3.  „СОФЕКО” – Развлекателен екологичен парк с познавателни функции за малки и големи софиянци и гости на столицата. Проектът е базиран в Илиянци върху 19 дка наша собствена земя и включва писта за надбягване на кучета.
                         
4.    ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  ПЧЕЛООПРАШВАНЕТО ЗА  ПОДДЪРЖАНЕТО  НА  ВИДОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ В  БЪЛГАРИЯ  И  РУМЪНИЯ  ПО  ПОРЕЧИЕТО  НА  ДУНАВА. Пчелните семейства се разполагат на салове, шлепове, острови и платформи и се местят, за да опрашат максимален брой диворастящи и културни растения на двата бряга на Дунава.
 
           5.   УСТАНОВЯВАНЕ,  ПРОУЧВАНЕ  И  КАРТИРАНЕ  НА  БИОТОПИТЕ НА МИДИ  И  СТРИДИ С ОГЛЕД ИЗГРАЖДАНЕТО  НА  ФЕРМИ, ПОДОБРЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СЪЗДАВАНЕТО НА ДИЕТИЧНИ ПРОДУКТИ. В българския шелф има само две ферми за миди в района на Каварна и Созопол при наднормено изобилие на фитопланктон, който застрашава морския туризъм. Развиването на верига от ферми с международни капитали ще ограничи „цъфтенето” на планктона.

6.      ОПАЗВАНЕ  И  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  НА КОЛОНИИТЕ ПЧЕЛОЯДИ  В  ДУНАВСКАТА  РАВНИНА и създаването на ЕВРОПЕЙСКИ  ЦЕНТЪР  ПО  ПЧЕЛОЯДИТЕ  с  ЕКОПАРК  И  ВОЛИЕРИ  В  СИЛИСТРА. В България идват хиляди туристи, за да наблюдават колониите на пеликаните, лебедите и други редки птици в резервата Сребърна. Екопаркът и волиерите с пчелояди, които улавят пчелите във въздуха, ще привлече в същия район голям брой наши и чужди посетители. Екопаркът ще бъде единственото място в ЕС за размножаване, проучване и износ на този застрашен африкански вид, който заселва през лятото цяла Централна Европа.

7.      СЪЗДАВАНЕ  НА  ЕКОПАРК  ЗА  СУХОЗЕМНИ  КОСТЕНУРКИ  С ЛЕЧЕБНИЦА  ЗА ЗАПАДНА  БЪЛГАРИЯ. Костенурките Testudo graeka  и  Testudo hermani са в Червената книга за засташените видове. Центърът ще развъжда, разселва у нас и в чужбина и ще проучва сухоземните костенурки, които по наши 10-годишни изследвания играят важна роля в акумулацията и разпространението на чревните бактерии, патогенни за хора и животни.
  
8.      МАНАСТИРСКИ  ТУРИЗЪМ И СЪЗДАВАНЕ НА МАЛКИ  МАНДРИ  И  ПЧЕЛИНИ, в които работят туристите. Туристическите турове ще обхванат Врачанския, Габровския и Великотърновския дял на Централния Балкан, както и Родопите.

  9.   ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, ДЕТСКИ ХРАНИ И НАПИТКИ С УЧАСТИЕТО НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ (мед, прашец и тъканни препарати от пчели). В редица страни в хляба се прибавя пчелен прашец и мед с цел обогатяването му с витамини, микроелементи и други биологичноактивни добавки. У нас за пръв път разработихме тъканни препарати от пчели с изключителни качества, които могат да се добавят в хлебните изделия, детските храни, диетичните продукти, напитките от типа „Енерджикс”, както и във всяко ястие, каймата, салатите, десертите, колбасите и т.н., каквито са растителните добавки „Вегета”, внасяни от Сърбия.
 
10.   ОБУЧЕНИЕ ПО АПИТЕРАПИЯ за ученици от Ветеринарните и  Селскостопанските  техникуми, за пчеларите, за хуманните и ветеринарните лекари и за всички заинтересовани. Общ курс от 400 ч. и специализиран курс по САПАРТ от 960 ч. с професионална ориентация.

           11. ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ (апиларнил и тъканни препарати от пчели), богати на ценни биологичноактивни вещества. 

  12. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  НА  УМРЕЛИТЕ  ПЧЕЛИ (подмора) чрез създаване на технологии за включването им във фуражните смески за селскостопански животни и домашни любимци, както и за лекуването им с природосъобразни храни. Изготвяне на екстракти и лиофилизати за производство на имуностимулатори за хора и животни.

Създаването на ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  с медийно участие има за цел увличането на ескперти, телевизионери и представители на изпълнителната власт в обществено движение за разработването на проекти с оглед стимулиране развитието на страната чрез усвояването на фондовете на ЕС. Към нея се присъединява и Националния браншови пчеларски съюз, получил Наградата на Търговско-промишлената камара за 2007 г.София, 08.02.2011 г.  С уважение: Проф.д-р Янаки Караджов,
 843 15 35;  0885 456 700  П Р А В И Л А   З А   Т В О Р Ч Е С Т В О

1. Всяко творчество е тайнство, в което са вплетени самопознание, кротост и търпение.
2. Да си творец е нужно свято призвание у себе си, което изисква много дарби и способности.
3. Творчеството е откровение, дар свише, импулси с източник Всемирния Разум, които идват от Космоса и само избраници могат да ги уловят, а още по-малко са тези, които могат да ги претворят в ново начало.
4. Творческите импулси – това е Божият глас, но го чува само този, който има уши, така, както „вижда” своето творение само този, който има очи.
5. Животът на твореца е молитва и труд, труд и молитва, но и много вяра.
6. Вяра не се купува, нито се продава. Тя е безименно единение с твоя Бог и с твоята съвест.

К А Н О Н   ЗА  ТВОРЧЕСКА  Д Е Й Н О С Т
 1.   Нека денят ти започва в три сутринта, а обедът ти да е в девет, както е в манастирите.
 2.   След като се събудиш, протегни нагоре и двете си ръце, след това дясната и накрая лявата, и освободи съзнанието си от всяка грижа, както ни учеше Лечителят Петър Димков, прекръсти се, помоли се и прости, ако можеш, на враговете си.
 3.   Преди да станеш поблагодари на Бога, че ти е предоставил за творчество и този ден, след което почни да мислиш позитивно и да се изпълваш с благоговение, докато в теб не зазвучи космическа хармония и не изплува поредната творческа идея, която дължиш на Всемирния Разум.
 4.   Докато работиш, посвети мислите си на Твореца, с което духът ти и тялото ти ще укрепнат.
 5.   Работи в единение, не позволявай на мисълта ти да блуждае и не говори излишно в този свят миг.
 6.   Никога не забравяй, че:
                -     си избран сред хиляди и си осенен с великото благо да изпиташ насладата от творчеството, но нека това да не те прави горд и надменен, а смирен и търпелив, защото, за да успееш, ти е нужен талант и труд, но и много търпение;
      -      си призван да помагаш на хората, като лекуваш телесните и душевните им недъзи и страдания;
      -     си длъжен да учиш другите, защото Синът Божи завеща на своите апостоли да бъдат лечители, а след това – и учители, какъвто беше Учителят Дънов;
                -     си дарен с радостта да споделиш творението си с всеки;
       -     си дарен с милостта да направиш живота на други хора по-приятен  и по-лек;
       -     си дарен с увереността, че си част от Всемирния Разум;
     7.     Не позволявай на никого и на нищо да те отдалечи от единението ти с Твореца.
     8.     Бъди горд с успехите си, но не се възгордявай.
        9.     Едно от най-пагубните за творчеството твърдения е, че няма незаменими хора.
    10.    Бъди различен! Бъди незаменим!  

  Коледа, 2007 г.              По правилата на св. Йоан Дамаскин за
      иконописеца.