Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ В ПЧЕЛАРСТВОТО


Дата: 26.05.2014
+ А | - a

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ В ПЧЕЛАРСТВОТО
Проф.д-р ЯНАКИ КАРАДЖОВ –АПИТЕРАПЕВТ, Гл. редактор на електронния вестник АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА,СОФИЯ 1505, ул.”Проф.Джовани Горини”№22, тел. 02 843 15 35; 0885 456 700;
e-mail  Ya_Karadjov@abv.bg

 УВАЖАЕМИ  ПЧЕЛАРИ,

 В света шества една нова технология, която повиши реколтата до 4 пъти, преодоля замърсяването на въздуха, водните източници, почвите, храните, модернизира изцяло земеделието и животновъдството и е в състояние да промени коренно пчеларството и борбата ни с актуалните болести по пчелите. Този технология обхваща приложението на ЕФЕКТИВНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ (ЕМ) във всички сфери на нашия живот.
 Представям ви нашия опит и практически резултати в приложението
на ЕМ в пчеларството.
 І. ЕМ успешно защищават пчелите от ВАРОАТОЗАТА  и азиатската НОЗЕМАТОЗА.
 След като открихме причинителите на КОЛАПСА НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА (Синдромът на празния кошер), ние внедрихме билковия препарат ЕКОФИЛ Р и пчеларите, които го приложиха, запазиха пчелите си живи и събраха по 45 кг мед от кошер. Тези, които продължиха с палежите на разни хартийки, загубиха пчелите си и сега по данни на английски изследователи от тази година ¾ от нашите пчели загинаха и няма през тази пролет кой да опраши растенията. По този повод в. ПК помести в предишния си брой статията ми ИМА ЛИ НОВИ ВИДОВЕ ПЧЕЛИ, в която доказвам необходимостта от внедряването на някои диви пчели и развъждането на  някои наши видове с цел да има кой да опраши растенията ни.
 Усвояването на технологията за отглеждане на Бомбус и други диви пчели няма да е лесно, затова трябва финансово да бъде обезпечено от САПАРД със съгласието на Комисията по земеделие на ЕС, член на която е г-жа Мария Габриел. Задължавам се да консултирам г-жа Габриел при изготвянето на доклад с такова искане, което вероятно ще предявят пчеларите и на други страни.
  За съжаление в резултат на разни машинации производството на ЕКОФИЛ Р в Троян беше компрометирано, което ме накара да потърся друг билков екстракт за борба с вароатозата и нозематозата. Добри резултати получих с билката БАБИНИ ЗЪБИ, фирмата БЕМО 99 ООД вече го произвежда и в момента сме заложили опити съвместно с шуменските пчелари.
 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ В ПЧЕЛАРСТВОТО.
 
 Преди 20 г. японски изследователи си поставиха задачата да определят кои полезни микроорганизми участват в биологичните процеси във водите, почвите и храните, както и в организма на растенията, животните и хората и изолираха 100 вида, kоито нарекоха  ЕФЕКТИВНИ МИКРООРГАНИЗМИ. Касае се за представители на фотосинтезиращите бактерии, почвените обитатели, лактобацилите, нормалните обитатели на храносмилателната сисема, включително и целулозоразрушаващите бактерии, обитаващи търбуха на преживните животни, микрооргадизмите, предизвикващи различните ферментационни процеси, почвообразуването, очистването на елеменнтите на околната среда от пестициди, тежки метали, радионуклиди и петролни деривати, разлагането на органичната материя, участници в кръговрата на вешествата и антагонисти на патогените.  
Японските микробиолози без да търсят финансови изгоди изпратиха до определени страни, включително нашата, че настъпва нова ера в нашите отношения с природата, че дълбоката оран обръша наопъки почвения слой, което е пагубно за почвообразуването и почвеното плодородие, че с наивността си ние вкарваме кислород в строго анаеробни процеси, какъвто е хумусобразуването, че разораването на почвата изисква нейното повърхностнво надраскване, колкото семената да проникнат под повърхността, че химизацията на селското стопанство е гибелна не само за почвените процеси на самоочистване и кръговрат, но и за животните и хората!  Сборен препарат от тези микроорганизми, отглеждани в разтвор от билки, може да влияе  върху енергийните процеси в живата природа и да подтиска болестните прояви, което изключва употребата на пестицидите и изкуствените торове, а ни задължава да водим само биологична борба с вредителите.
 Германски научни работници продължиха японските изследвания и успяха да ограничат броя на ефективните микроорганизми на 20, като произведоха серията ЕМ  в 7 варианта, един от които се прилага при пчели.
 Първи реагираха швейцарските пчелари и в 2004 г. подтиснаха с микробни препарати развитието на вароатозата, нозематозата, каменното пило, американския гнилец и др., последвани веднага от австрийците. След 2005 г. няколко десетки страни ангажираха учените си и днес  тази технология се прилага в Украйна, Русия и др.с отлични резултати.
 Употребата за борба с вароатозата на различни препарати, прилагани от доста години, доведоха до забавяне на развитието на пчелните семейства и привикване на възбудителя към различни биологично активни вещества.
 Членът на нашия екип Димитър Борчуков проучи основно постиженията на швейцарските, немските и руските пчелари, като  за целта посети няколкократно техните лаборатории и пчелини и успя да регистрира фирма за разпространение на ЕМ в растениевъдството, животновъдството, компостирането на отпадъци, обезмирисването на обори, външни тоалетни, очистването на водоемите от водорасли и микроорганизми и т.н. С внесени от него немски ефективни микроорганизми успешно ликвидираме в някои пчелини вароатозата и нозематозата, стимулираме развитието на пчелните семейства, премахваме от употреба пушалките, като напръскваме прелките с „ЕМ – пчели” и те престават да жилят, защото силно са привлечени от препарата дори при разреждане 1: 100 и повече. Ефектът е изявен ако напръсканата повърхност  се намира на сянка, защото слънчевите лъчи убиват съдържащите се в препарата живи микроорганизми. Затова някои предпочитат да третират пчелите си след залязването на слънцето или в облачен ден.  
  Последният ни крупен резултат е оздравяването на 800 пчелни семейства в Добричкия регион, отровени при пръскането на посевите с новите неоникотинови пестициди. След напръскването им, пълзящите отровени пчели поемали жадно от водния разтвор на препарата и всички пчелни семейства останали живи, като бързо са възвърнали жизнеността и прозводителността си.
 Прилагане на ЕМ и оксалова киселина
 В Австрия за борба с акарите в пчеларството се прилагат таблетки, получени при пресоването на ЕМ-керамичен прах и оксалова киселина, които при нагряване отделят аерозол в кошера. Един вариант на този метод
позволява да се осъществи опушване чрез отвори на външната стена с диаметър 10-12 мм, което позволява да бъдат обработени труднодостъпни участъци в кошерите.
 ЕМ-технологията може да се прилага и като профилактично средство при колапс на пчелните семейства и каменно пило, а според немските пчелари – и при американски гнилец. Би трябвало да се очаква, че пробиотиците на лактобацилите от препарата ЕМ ще подтиснат и салмонелите, хафниите и колибактериите, но не и вирусите.
 Доказано е, че постоянното прилагане на препарата ЕМ-пчели или на останалите 6 препарата за оздравяване на почвата и водоемите в околностите на пчелина унищожават патогенните за пчелите бактерии и бацили. Уместно е водоемите да се обработят с ЕМ препарат с разреждане 1:200, като заедно с това се напръска и почвата наоколо, особено там, където преминават други животни и има техни екскременти.
 Пчелите са силно чувствителни към замърсяването на околната среда (Караджов,1979), а съдържащите пробиотици препарати подобряват тяхното общо състояние, а оттам – и устойчивостта им към инвазии и инфекции.
 Катедрата по приложна биология на Харковската зооветеринарна академия е разработира свой вариант на ЕМ с участието на по-малък брой лактобацили от немския препарат, който се прилага против американския и европейския гнилец, нозематозата и за стимулиране на майката с цел увеличаване на яйцеснасянето и повишаване продуктивността на пчелите.
Той се нарича”Байкал ЭМ1” и се прилага чрез напръскване на питите с разтвор от 2мл/л вода през есента и подхранване  с 20 мл в 10 л сироп.След това препоръчват обработка на пчелите с 12% емулсия на препарата „Тактик” против акарите.
 
 Немският препарат „ЕМ –пчели” в опаковка 1л и цена 34   лв можете да намерите на моя адрес: София1505, ул.”Проф.Джовани Горини”№ 22,
тел. 02 843 15 35; e-mail Ya_Karadjov@abv.bg Разреден 1:20 с изворна или минерална вода в чист съд с препаратът се напръскват питите, като се третират 60 - 80 пчелни семейства, разположени на 3 - 4 пити, или около 200 пити!  Разтворът съдържа живи микроорганизми, поради което не се поставя на слънце, а напръскването на питите се извършва на сянка. Изразходва се цялият разтвор! Ако ви остане, изхвърлете димката и напълнете пушалката! Остаталият разтвор излейте около кошерите и полейте фиданките, асмите и плодните дървета!
 Достатъчно е проленто и есенно третиране на всички пчелни семейства. Попадналите върху незапечатаното пило количества от разтвора ще внесат лактобацили, което ще ускори развитието на личинките и узряването на меда.
В случай, че трябва да се третират по-малко пчелни семейства, пригответе половината от посочения разтвор. След отварянето на оригиналната еднолитрова ако нямате половинлитрова, изгонете въздуха като стиснете силно бутилката, запушете я добре и я дръжте на хладилник!
Ранното настъпване на пролетта и усиленият цъфтеж на растенията предизвикаха увеличаването на броя на пчелите в кошера, което изисква и по-голямо количество или по-малко разреждане на препарата.
Германската фирма предлага разфасовки от 0,5, 1 и 10 л. Желаещите моля да се запишат предварително.