Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Инвазивни микроорганизми


Дата: 26.05.2014
+ А | - a

  И Н В А З И В Н И   М И К Р О О Р Г А Н И З М И

   ProMilieu Apis
 Ферментирал бульон, свободен от ГМО, от ефективни щамове лактобацили в бутилки по 1 л
 Препаратът се разрежда с вода 5:1 и се налива в хранилките в кошера.
 След отварянето на бутилката остатъкът от препарата се съхранява в хладилник.