Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Предложение


Дата: 26.05.2014
+ А | - a

 П     Р    Е     Д     Л     О     Ж     Е     Н     И     Е

ОТ: Проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ –Директор на Колежа по апитерапия и зоополиция, гл. редактор на електронния вестник АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА, СОФИЯ, 1505.
Ул. „Проф. Джовани Горини„ № 22, тел. 02 843 15 35, 0885 456 700, E-mail Ya_Karadjov@abv.bg

 Както добре Ви е извество, здравеопазването в поне 4  области на страната се влошава драстичво поради липса на лекари. Преподавам от 1963 г. във ветеринарните факултети в София, Стара Загора и отново в София и съм твърдо убеден, че ветеринарните специалисти не отстъпват на хуманните си колеги. Един общопрактикуващ ветеринарен лекар лекува десетки видове пациенти – от пчелите до слоновете, прави ежедневно коремни операции, кастрирайки женски свине и кучки, а чрез участие в ДВСК неговите професионални грижи имат за обект не само животните, но и хората!
 Като специалист по ветеринарна микробиология не съм се сблъсквал само с два патогенни агента: бледата спирохета и гонококите, от които животните не боледуват. Повечето от патогените са общи за животните и за човека и това намира израз в зоонозите.
 Съществува афоризмът, че хуманният лекар лекува човека, а ветеринарният – човечеството! В този каламбур има много истина!
 Моето  предложение е следното: в засегнатите окръзи има безработни стотици ветеринарни лекари и хиляди ветеринарни техници, произвеждани от два ветеринарномедицински факултета и четири (!) ветеринарни техникума (последните досегашния министър д-р Мирослав Найденов, мой студент, възпитаник и секретар беше решил да закрива, но му мина котка път). Основната част от тях мие чинии на Запад и с готовност и удоволствие ще се преквалифицира.
 За целта е необходимо министрите на здравеопазването, земеделието, околната среда (нашите възпитаници изучават и екология!) и финансите да разгледат и одобрят ваш и мой доклад, който ще срещне подкрепа на Герб и ЕС! Чрез алтернативен поетапен образователен процес за преквалифицирането на ветеринарните лекари в общопрактикуващи хуманни лекари и на ветеринарните техници във фелдшери само след няколко месеца ще имате на разположение необходимите кадри. При това всичко ще протече в съответствие с Директиви 78/1026/ЕЕС и 78/1027/ЕЕС.
 Нивелирането на едните и другите медицински специалисти и усвояването на хуманномедицинската нормативна база може да се извърши в движение по линията на семинари в свободните дни.
 Ръководеният от мен Колеж по апитерапия ще бъде изцяло в услуга на това преквалифициране чрез отделите си за апитерапия апипрофилактика и апидиететика, в които професионално ще подготвяме кадри по програма, одобрена от МТСП. Подготвяните в нашия Колеж студенти ще постъпват на работа на щатни места като апитерапевти, апипрофилактици и апидиетици по Класификатора на професиите в МТСП.