Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Предложение до Директора на хотел ХИЛТЪН – СОФИЯ


Дата: 05.05.2014
+ А | - a

ДО Г-Н  Д И Р Е К Т О Р А  на
Хотел  Х  И  Л  Т  Ъ  Н  СОФИЯ


П     Р     Е     Д     Л     О     Ж     Е     Н     И     Е


ОТ: Проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ, Генерален директор на АГРОБИЗНЕС-АКАДЕМИКА, Гл. Редактор на електронен в-к АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА,

OTНОСНО: Програма за съвместни действия.  УВАЖАЕМИ  Г-Н  ДИРЕКТОР,

 Съвместните ни действия с Вашия предшественик г-н ЖАК БРЕЛ доведоха до заселването на покрива на хотел ХИЛТЪН с пчелни семейства и гаранциите от наша страна , че те ще се развиват добре, ще представляват атракция за гостите на хотела и гаранция за екологична чистота.
 Следваща стъпка на нашето сътрудничество е следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ:„ 1. ОФОРМЯНЕ  НА ЕКСТЕРИОРНОТО  ПРОСТРАНСТВО на хотелХИЛТЪН чрез интродукция на подходящи декоративни и медодайни растения, а именно:
1.1. ГОРСКИ ВИДОВЕ: борове, кипариси, елхи, тополи, върби, брези, кестени, липи.
1.2. ОВОЩНИ ДЪРВЕТА: орехи, ябълки, праскови и др.
1.3. МЕДОДАЙНИ ДЪРВЕТА: акации, липи, лески, черен бъз, софора;
1.4. ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ: маргарит, люляк, трендафил, златен дъжд;
1.5. ТРЕВИСТИ ВИДОВЕ: салвия, босилек, чубрица, фацелия, лавандула, мента, невен, лале;
1.6. НИСКОСТЪБЛЕНИ ТРЕВИ: кокиче, минзухар, незабравка.
Дърветата се засаждат отвън навътре  по височина: горски, дървовидни, декоративни. Следват храстите, тревистите и нискостълбените растения.
Обогатяването на видовете растения продължава с годините, докато на едно и също място не се развият три цъфтящи през различен сезон цветя.
Добре стоят групи от 3 или 5 дървета с различна височина : челен бор, ела, бреза; топола, кипарис, плачеща върба с 2 брези и др.
2. ПОЙНИ  И  ДЕКОРАТИВНИ  ПТИЦИ: паун, фазани, токачки, пойни, насекомоядни и др.
  ВОЛИЕРИ : пчелояди, вълнисти папагали, канари, щиглеци, скатии;
3. ДЕКОРАТИВНИ  ГРИЗАЧИ: катерички, таралежи;
4. ТЕРАРИУМ със сухоземни костенурки;
5. Езерце с червени рибки;
6. КОШЕРИ – нормални и стъклен.
7. МРАВКИ: мравуняци и мравка-квариум
 Цялостното оформяне е резултат от друг ПРОЕКТ ЗА ОФОРМЯНЕ ТЕРАСАТА НА ПЕРЛОВСКА РЕКА във връзка с кандидатстването на София за културна столица на Европа през 2019 г.