Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Враните - нарушители на екологичното равновесие в Софийските паркове и градини


Дата: 24.04.2014
+ А | - a

ВРАНИТЕ – НАРУШИТЕЛИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ В СОФИЙСКИТЕПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

 

Проф. д-р Янаки Караджов – еколог.

 

Повод за тази статия е оплакванетоот софиянци, живущи на бул.”Проф. Фритьоф Нансен” от зловещото грачене на целията от врани, заселили се в парка на НДК. В ранни зори те прелитат от дърво надърво, като издават пронизителни неприятни звуци – грачене. Всяка сутринобитателите на тази най-престижна улица в столицата се будят от зловещограчене, което действа подтискащо и разваля настроението им за целия ден. Темолят ръководството на Столичната община да вземе мерки и ги отърве от товаотвратително съжителство, още повече, че с появата на враните са изчезналипойните птички.

Враните в София обитаватпарковите високостъблени дървета, в които гнездят и се размножаватбезпрепятствено, тъй като са най-едрите и силни хищни птици в парковете иградините. Преди дъжд и буря те стават неспокойни и събрани на ята, шумнопрелитат от дърво на дърво. Дразнят се и грачат силно и когато човек илиживотно доближат гнездата им, ако там има малки, те с ожесточение бранят ареаласи, като нападат катерички и кучета и се устремяват с пикиращ полет над главитена деца и възрастни хора.

Враните са едри черни птици, катопри сивата врана част от крилата и гърбът са сиви, докато полската врана елъскаво черна с цвят металик. Те снасят до 5 яйца, от които след 20 дни сеизлюпват вечно гладни гарджета. В години като миналата с голямо разпространениена вредни насекоми враните мътят два пъти годишно.

Те са полезни, защото унищожаватвредните насекоми, плевелните семена и мършата, но ако се размножат прекомерностават вредни, защото унищожават яйчицата и пиленцата на пойните и дивечовиптички.

Най-едрата птица от семействотона враните е гарванът, който грачи толкова зловещо, че е персонаж встихотворението на Иван Вазов „Обесването на Левски”

                   „...гарваниграчат грозно в полето...”

В Лондон враните се смятат заносители на щастие. В замъка Тауър кралската гвардия отглежда изкуственоняколко десетки врани, всяка от които носи име и презиме и е почти питомна.Враните са едни от най-интелигентните птици и могат да се научат да произнасятотделни думи и изречения.

В последните години враните са серазмножили силно и в софийските паркове и градини пойни птички почти няма.Предлагам общинската фирма „Екоравновесие” да се заеме с прогонването на частот тях, за да се отвори ниша за пойните птички. В миналото те се отстрелваха,като всеки ловец беше длъжен да представи 5 чифта крака от врани, за да получиловен билет. Някои общини поддържаха на щат ловец. Друг начин за унищожаванетоим беше разхвърлянето на мърша с отрова, което в случая е недопустимо.Остроумен е методът чрез разпръскването на хартиени фунийки, вътрешните стени,на които са покрити с лепило, а на дъното се поставя примамка. Прогонването име възможно чрез магнетофонни записи на крясъсът на по-едри от тях хищни птици(соколи и др.). Опит в това отношение има летище София. Прогонването щепредизвика вероятно само дислокация и заселването им в нов парк, поради което епо-уместно да се улавят (с фунийки с лепило и по друг начин, който ще ниподскажат орнитолозите) и износят в други заинтересовани страни на ЕС. Сполучените средства може да се инсталират говорители с крясък на техни врагове там,където са гнездата им и при нова поява лесно да се разгонват. Преди всичко,обаче, трябва да се редуцира броят им и да се разработи стратегия и план завъзвръщане на екологичното равновесие в Софийските паркове и карти с указванена оптималния им брой във всеки район. За преброяването им може да се използватЗелените патрули или други екологични организации, както и учениците отместните училища.

 

Да се изпрати на имейлите на Соф.Община до зам.кмета по екология Мария Бояджийска, до Нели Манова, еколог в СОС,до списание Еко 21, до БТА, вестниците „Труд”, ”24 часа”, до Канал 1 на БНТ,БТВ, Нова тв, Здраве, ВТВ,ТВ7 и др.