Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Национален център „Агробизнесакадемика”


Дата: 27.03.2014
+ А | - a

Национален център  „Агробизнесакадемика” 

Н Т С - Бул. Г.С.Раковски №  108


Електронен  вестник  Апимедика-апикултура 

Гл.редактор: проф.д-р Янаки Караджов

Редактор:Борислава Русинова


Колежи:

1.Апитерапия, апидиететика, апипрофилактика

Директор: проф.д-р Янаки Караджов

1.1. Апитерапия – за лекари, фелдшери и мед. сестри; за вет.лекари и вет.техници. Обучение – 2 г., стаж – 6 м.           2 500 лв.

1.2. Апидиететика – средно обр. Обучение 1 г.        960  „

1.3. Апипрофилактика – средно обр.Обучение 1 г.960  „

1.4. Пчеларство – средно обр.Обучение 8 м.              960  „

2.Зоополиция – средно обр. Обучение 1 г.                 960  „

Директор: д-р Дамян Илиев, гл. асистент: Летиция Михайлова 

3.Биотехнологии – ср.обр.Обучение 1 г.               1 200  „

          Директор:проф.д-р Пенчо Далев, дбн; гл.асистент инж.Хр. Златев         

          4.Устойчиво развитие и екология – ср. 1 г.  1 200  „

        Директор: проф.Иван Пейчев; гл. асистент: Владимир Масларски

5.Почвознание и технология на земеделието 1г.960 лв.

Директор: проф.д-р Методи Теохаров,дссн;

6. Зoохигиена и технология на животновъдството”

Дшректор: Доц.д-р Николай Билдирев

7..Бизнес технологии - 

Директор: д-р Томислав Лалосевич

8.Дивечовъдство и дивечознание– ср.обр.Обучение 1 г.800”

Директор:Доц.д-р Паскал Желязков; гл. асистент: д-р Иван Лалев  

9. Козевъдство: отглеждане и експлоатация средно образование. Обучение 2 г. – 1 200 лв

Директор: д-р Иван Лалев

10.Компютърни  науки - ср.обр.Обучение 6 м.                  600”

   Директор: Александър Съботинов


Лаборатория по микробиология и токсикология

Ръководител: проф.д-р Янаки Караджов

Микробиолог: с.н.с. Румяна Бранкова и Димитър Боршуков 

=========================================================

Генерален  директор: Проф.д-р Янаки  Караджов

София 1505,Ул.”Проф.Джовани Горини” № 22

Тел. 02 843 15 35; моб. 0885 456 700; e-mail Ya_Karadjov@abv.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Зам. Генерален  директор: Проф. Иван  Пейчев

Административен директор: Владимир Масларски

Изпълнителен директор: Проф.д-р Пенчо  Далев

Организатор: Валентин  Русинов

Проектант: Петя Манева

Администратор: Борислава Русинова

Секретар: Росица  Петкова

Финансов отдел: Стефани  Обретинчева

Юридически отдел: Николай  Турлаков 

Преводи: Таня  Ревова

Технически  сътрудник: Християна  Тодорова 

Пом. Директор: Александър Саботинов

НЦ Аробизнесакадемика приема студенти в своите колежи с виртуално и смесено обучение от страната и чужбина.Записване по всяко време.