Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Писмо до Украйна


Дата: 12.03.2014
+ А | - a

                                   До г-н Юрий  Граматик

            Президент на „Конгрес на българите в Украйна

       

                                       Предложение


От: Проф.д-р Янаки  Караджов – Гл. редактор на електронен вастник

„Апимедика-Апикултура“, София 1505, ул.”Проф. Джовани Горини № 22, тел.02/843 15 35; моб. 0885 456 700; e-mail  Ya_Karadjov@abv.bg


Уважаеми г-н Граматик,

Електронният вестник „Апимедика-Апикултура“ има задачата да бъде мост между България и българите в чужбина,като им поднесе знания с цел придобиване на дипломи на български и английски от СУ „Климент Охридски” по Апитерапия, Апидиететика,Апипрофилактика,Пчеларство,Зоополиция и т.н.(виж проспекта ни).Обучението е виртуално чрез вестника, само практиките и държавният изпит изискват контакти.  

 Вестникът излиза два пъти месечно,като предстои на 10 март да се появи в интернет бр.5.Предстои и преводният му вариант на няколко езика.

Моля,приемете нашият подарък - годишния абонамент на вестника

Всеки българин от Украйна може да го ползва като набере„Пчеларски форум”,а след това „Новини”.Страниците му са на ваше разположение, което значи,че Ви приемаме с удоволствие в Редколегията на вестника.

Започваме с пчеларските материали,защото в Европа измряха в последните години ¾ от пчелите и няма кой да опрашва над 130 вида растения.В следващите броеве ще публикуваме необходимата информация и за останалите Колежи.

Г-н Граматик,ние сме силно впечатлени от Вашето благородно патриотично начинание и с гордост се причисляваме към Вашите приятели!

 Приемете нашите най-сърдечни поздрави по повод 3 март и настъпващата пролет(впрочем в България  вече грее слънце и пчелите полетяха),както и нашата увереност в бъдещата ни съвместна дейност.


София 5 март 2014 г.С уважение: проф. Я.Караджов