Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Национален център агробизнес академика


Дата: 11.03.2014
+ А | - a

Национален център „Агробизнесакадемика” 

НТС - Бул.Г.С. Раковски №  108

Електронен  вестник  "Апимедика-Апикултура" 
Гл.редактор:проф.д-р Янаки Караджов
Редактор:Борислава Русинова

                 Колежи

1.Апитерапия,Апидиететика,Апипрофилактика
Директор: проф.д-р Янаки Караджов
1.1. Апитерапия – за лекари,фелдшери и мед.сестри;за вет.лекари и вет.техници. Обучение – 2 г.,стаж – 6 м. - 2 500 лв.
1.2. Апидиететика – средно обр. Обучение 1 г.- 960 лв.
1.3. Апипрофилактика – средно обр.Обучение 1 г.- 960 лв.
1.4. Пчеларство – средно обр.Обучение 8 м. - 960 лв.
2.Зоополиция – средно обр. Обучение 1 г.- 960 лв.
Директор: д-р Дамян Илиев, гл. асистент:Летиция Михайлова 
3.Биотехнологии – ср.обр.Обучение 1 г. - 1 200 лв.

 Директор:проф.д-р Пенчо Далев,дбн; гл.асистент инж.Хр. Златев       

 4.Устойчиво развитие и екология – ср. 1 г.-1 200 лв.

Директор: проф.Иван Пейчев; гл. асистент: Владимир Масларски

5.Почвознание и технология на земеделието 1г.-960 лв.
Директор: проф.д-р Методи Теохаров,дссн;
6. Зоохигиена и технология на животновъдството”
Директор: Доц.д-р Николай Билдирев
7..Бизнес технологии - 
Директор: д-р Томислав Лалосевич
8.Гражданска администрация – ср.обр.Обучение 1 г.-800лв.
Директор:гл. асистент: Станислава Цветкова  
9. Козевъдство: отглеждане и експлоатация средно образование. Обучение 2 г. – 1 200 лв
Директор: д-р Иван Лалев
10.Компютърни  науки- ср.обр.Обучение 6 м.- 600 лв.

  Директор: Александър Съботинов

Лаборатория  по  микробиология и токсикология

Ръководител: проф.д-р Янаки Караджов

Микробиолог: с.н.с. Румяна Бранкова и Димитър Боршуков 

=========================================================

Генерален  директор: Проф.д-р Янаки  Караджов

София 1505,Ул.”Проф.Джовани Горини” № 22

Тел. 02 843 15 35; моб. 0885 456 700; e-mail Ya_Karadjov@abv.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Зам. генерален  директор: Проф. Иван  Пейчев

Административен директор: Валентин Йовев

Изпълнителен директор: Владимир  Масларски

Организатор: Валентин  Русинов

Проектант: Петя Манева

Администратор: Борислава Русинова

Секретар: Росица  Петкова

Финансов отдел: Стефани  Обретинчева

Юридически отдел: Николай  Турлаков 

Преводи: Таня  Ревова

Технически  сътрудник: Християна Тодорова 

Пом. Директор: Александър Саботинов


НЦ Аробизнесакадемика приема студенти в своите колежи с виртуално и смесено обучение от страната и чужбина.Записване по всяко време