Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Правила за творчество


Дата: 27.02.2014
+ А | - a

                                                    До„нова телевизия”

                                                              кинорежисьора Росен Елезов и неговия екип

                                     Отец Никанор от Средногорския манастир "Кузма и Дамян"

       

 Отворено писмо


От:Проф. д-р Янаки Караджов,председател на "Агробизнесакадемика",София,тел. 02/843 15 35;0885 4567 00 

Относно:Създаването на инициативна група за общи действия на представители на творческата интелигенция,изпълнителната власт и православната църква при изготвянето и реализирането на проекти за устойчиво развитие на България.

                           Уважаеми господа,

В публичното пространство спонтанно възникна неформален алианс между филмови и телевизионни творци и църковни отци,обединени от идеята как да се стимулира изготвянето и реализирането на проекти по оперативната програма за земеделие.Екип от експерти на "Агробизнесакадемика" вече няколко години се занимава със създаването на  подобни проекти,в които важен дял наред със земеделието има и екологията.Ние с удоволствие ще се присъединим към вас с цел създаването на инициативна група на обществени начала,като каним и министъра на екологията(или негов представител) за общи действия.Използвам случая да предложа на вашето внимание някои наши проекти,а именно:

1. Възвръщане  на  каракачанското скотовъдство  в България и Гърция.Пасищно отглеждане на каракачански овце,коне и кучета през лятото по високопланинските пасища у нас,а през зимата – в Беломорието без обори и без скъпите концентрирани и зърнени фуражи.Отглеждане на коне за месо и интродукцията му в деликатесни колбаси.

2.Развитие на селския и манастирския  туризъм:

- Създаване на ферми за саански кози с мандри,включително и в манастирите

- Създаване на ферми за отглеждане на щрауси.

 3.  „Софеко” – развлекателен екологичен парк с познавателни функции за малки и големи софиянци и гости на столицата.Проектът е базиран в "Илиянци" върху 19 дка наша собствена земя и включва писта за надбягване на кучета.

4.Използване  на  пчелоопрашването за  поддържането  на  видовото разнообразие в  българия  и  румъния  по  поречието  на  дунава. пчелните семейства се разполагат на салове, шлепове, острови и платформи и се местят, за да опрашат максимален брой диворастящи и културни растения на двата бряга на дунава.

 5.Установяване,проучване и картиране на биотопите на миди и стриди с оглед изграждането на ферми,подобряването на околната среда и създаването на диетични продукти.В Българския шелф има само две ферми за миди в района на Каварна и Созопол при наднормено изобилие на фитопланктон,който застрашава морския туризъм.Развиването на верига от ферми с международни капитали ще ограничи„цъфтенето” на планктона.

6.Опазване и възстановяване на колониите пчелояди в дунавската равнина и създаването на европейски център по пчелоядите с екопарк и волиери в Силистра.В България идват хиляди туристи,за да наблюдават колониите на пеликаните,лебедите и други редки птици в резервата Сребърна.Екопаркът и волиерите с пчелояди,които улавят пчелите във въздуха,ще привлече в същия район голям брой наши и чужди посетители.Екопаркът ще бъде единственото място в ЕС за размножаване,проучване и износ на този застрашен африкански вид,който заселва през лятото цяла централна Европа.

7. Създаване на екопарк за сухоземни костенурки с лечебница за западна  България.Костенурките "testudo graeka" и "testudo hermani'' са в червената книга за застрашените видове.Центърът ще развъжда,разселва у нас и в чужбина и ще проучва сухоземните костенурки,които по наши 10-годишни изследвания играят важна роля в акумулацията и разпространението на чревните бактерии, патогенни за хора и животни.

8.Манастирски туризъм и създаване на малки мандри и пчелини,в които работят туристите.Туристическите турове ще обхванат врачанския,габровския и великотърновския дял на централния балкан,както и Родопите.

9.Хляб и хлебни изделия,детски храни и напитки с участието на пчелни продукти (мед,прашец и тъканни препарати от пчели).В редица страни в хляба се прибавя пчелен прашец и мед с цел обогатяването му с витамини,микроелементи и други биологичноактивни добавки.У нас за пръв път разработихме тъканни препарати от пчели с изключителни качества,които могат да се добавят в хлебните изделия, детските храни,диетичните продукти,напитките от типа „Енерджикс”,както и във всяко ястие,каймата,салатите,десертите,колбасите и т.н.,Каквито са растителните добавки „Вегета”,внасяни от Сърбия.

10.Обучение по апитерапия за ученици от ветеринарните и  селскостопанските  техникуми,за пчеларите,за хуманните и ветеринарните лекари и за всички заинтересовани.Общ курс от 400 ч. и специализиран курс по "САПАРД" от 960 ч. с професионална ориентация. 

11.Внедряването на нови пчелни продукти (апиларнил и тъканни препарати от пчели),богати на ценни биологичноактивни вещества.

12.Оползотворяване на умрелите пчели (подмора) чрез създаване на технологии за включването им във фуражните смески за селскостопански животни и домашни любимци,както и за лекуването им с природосъобразни храни.Изготвяне на екстракти и лиофилизати за производство на имуностимулатори за хора и животни.Създаването на инициативна група  с медийно участие има за цел увличането на ескперти,телевизионери и представители на изпълнителната власт в обществено движение за разработването на проекти с оглед стимулиране развитието на страната чрез усвояването на фондовете на ЕС. към нея се присъединява и националния браншови пчеларски съюз,получил наградата на търговско-промишлената камара за 2007 г.

София, 08.02.2011 г.С уважение: Проф.д-р Янаки Караджов,

                                                02/ 843 15 35;  0885 456 700


                        Правила за творчество


1. Всяко творчество е тайнство,в което са вплетени самопознание,кротост и търпение.

2. Да си творец е нужно свято призвание у себе си,което изисква много дарби и способности.

3. Творчеството е откровение,дар свише,импулси с източник всемирния разум, които идват от космоса и само избраници могат да ги уловят,а още по-малко са тези,които могат да ги претворят в ново начало.

4. Творческите импулси – това е божият глас,но го чува само този,който има уши, така,както„вижда” своето творение само този,който има очи.

5. Животът на твореца е молитва и труд,труд и молитва,но и много вяра.

6.Вяра не се купува,нито се продава.Тя е безименно единение с твоя бог и с твоята съвест.

                                            Канон за творческа дейност

1.Нека денят ти започва в три сутринта,а обедът ти да е в девет,както е в манастирите.

2.След като се събудиш,протегни нагоре и двете си ръце,след това дясната и накрая лявата и освободи съзнанието си от всяка грижа,както ни учеше лечителят Петър Дънов,прекръсти се,помоли се и прости,ако можеш, на враговете си.

3.Преди да станеш поблагодари на Бога,че ти е предоставил за творчество и този ден,след което почни да мислиш позитивно и да се изпълваш с благоговение,докато в теб не зазвучи космическа хармония и не изплува поредната творческа идея,която дължиш на всемирния разум.

4.Докато работиш,посвети мислите си на твореца,с което духът ти и тялото ти ще укрепнат.

5.Работи в единение,не позволявай на мисълта ти да блуждае и не говори излишно в този свят миг.

6.Никога не забравяй, че:

 -Си избран сред хиляди и си осенен с великото благо да изпиташ насладата от творчеството,но нека това да не те прави горд и надменен,а смирен и търпелив, защото,за да успееш,ти е нужен талант и труд,но и много търпение.

 - Си призван да помагаш на хората,като лекуваш телесните и душевните им недъзи и страдания;

 -Си длъжен да учиш другите,защото синът божи завеща на своите апостоли да бъдат лечители,а след това – и учители,какъвто беше учителят Дънов;

 - Си дарен с радостта да споделиш творението си с всеки;

- Си дарен с милостта да направиш живота на други хора по-приятен  и по-лек;

- Си дарен с увереността,че си част от всемирния разум;

7.Не позволявай на никого и на нищо да те отдалечи от единението ти с твореца. 8.Бъди горд с успехите си,но не се възгордявай.

9.Едно от най-пагубните за творчеството твърдения е,че няма незаменими хора.

10.Бъди различен!Бъди незаменим!

Коледа,2007 г.                        По правилата на Св. Йоан Дамаскин за иконописеца.