Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Писмо до Дядо Коледа Жанкар


Дата: 13.01.2014
+ А | - a

                                       Писмо до Дядо Коледа
                                                  Жанкар
    
    Те бяха трима.Безработния му баща,болната му майка и той слабичкият и хилав Жожи,но със сърце на исполин.Баща му беше цепил цял ден дърва на един еврейн,но поради липса на тренинг (той беше писател – един нов Мартин Идън), мехурите на дланта му,появили се още сутринта вече бяха две кървави дупки и му попречиха да довърши обещаното.Еврейнът само това чакаше и му удържа 100 долара от уговорената сумата тя му беше нужна до стотинка,за да заплати операцията на майка му.Откъде да ги намери?
      -Ще напиша писмо на дядо Коледа,реши Жожи. – Ще му поискам проклетите сто долара – той е добър и ще ми ги даде!
        Речено – сторено!
        В пощенския склад беше прашно и задушно.В единствения слънчев лъч се носеха във вихрен танц хиляди прашинки.Беше много красиво!
        Преуморени и недоспали,пощенските служители се бяха умълчали,всеки замислел как ще свърже двата края за Коледа.Само Питър беше весел.Беше му олекнало на душата,след като стана ясно,че дъщеря му не е болна от спин.Той започна да си тананика Джингъл белз,като за да спази такта щракаше с пръстите на дясната си ръка.Без да иска,той беше освободил от плика писмото на Жожи!
Едрият детски почерк се четеше отдалеч:
        -Моля ти се,дядо Коледа,вместо играчки ми изпрати сто долара,за да може тати да плати за операцията на мама!Много те моля,чу ли?
        Жози знаеше че книгата на тати е пред завършване – сам се беше убедил,че купчинката от 500 листа,на която всяка нощ баща му след като се превръщаше от черноработник в писател,трансформираше белите листа в така лелеяния роман, който ще им донесе куп пари,намалява!   
        Питър бръкна в задния си джоб,но там имаше само дребни пари.Тогава той се обърна с молба към колегите си и всички заедно събраха 94 долара и ги изпратиха на адреса на детето.Майка му беше спасена!
        В понеделник пред гишето в пощата застана Жожи Брадичката му едва достигаше шибъра,но челото му беше набръчкано и той гледаше лошо!Питър разбра кой стои пред него.
        - Мей ай хелп ю? – попита той момчето.
        -Мога ли само малко да погледам? – попита Жожи.Искам да погледна в очите тези чичковци,които откраднаха от парите на дядо Коледа 6 долара!