Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Форум


Дата: 13.01.2014
+ А | - a

                                                   Форум*


                                    До Гл.асистент д-р Динко Динков,

    Твоят Проект № 5 на Тракийския университет качествени характеристики на видовете пчелен мед от старозагорска област,в който и аз преподавах 20 години, е оценен високо от Редколегията на в. "Апимедика-Апикултура".В личен план той е доказателство,че не съм си губил времето някъде в провинцията**,а съм допринасял за създаването и израстването на висококачествени кадри,готови да поемат от нас,първопроходците,щафетата на добрата преподавателска и научноизследователска практика.Помня те като отличен студент и любознателен младеж,с вкус към научните изследвания.Такъв е духът на ръководения от тебе от 2010 до 2012 г. изключително ценен и необходим проект,разкриващ характеристиките в апитерапевтичен и нутритивен аспект на пчелния мед. Защото в експортната листа на МЗХ пчелните продукти заемат първо,а често и единствено място като източник на валута.
    Да се запозная с първите резултати от Проект №5 за мен беше един малък празник,както обичаше да казва Чочо (проф.д-р Христо Георгиев) -любимец на студентите в ония години.Като апитерапевт пропагандирам сред пчеларите,че трябва да получаваме и да предлагаме на пазара моноспецифични партиди мед, пчелен прашец и прополис (а може би и пчелна отрова),които потребителят не само търси,но и цени повече,като е готов да плати за тях по-висока цена!Затова препоръчвам да продължиш изследванията си и върху останалите пчелни продукти,като разшириш интересите си и за останалите райони на страната,а защо не и за съседните държави (пари за трансгранични проекти има).Нашият вестник и аз самия ще те подкрепяме не само чрез благи думи,а и с помощта на най-важното и най-дефицитно за нашите пчелни продукти средство – рекламата.
    Добрата практика изисква добрите постижения да се награждават. Вестник"Апимедика-Апикултура"те награждават с:
1.Безплатен абонамент за целия период,докато траят твоите изследвания.
2.Популяризиране на резултатите от Проект №5 и следващите проекти не само в Българския,но и в чуждестранния отдел на нашия вестник.Да припомня,че най-същественото от съдържанието на вестника ще бъде превеждано поне на 12 езика и ще бъде разпространявано в много страни,а това ще бъде добра безплатна реклама за всеки наш пчелар,получил монопартиди от всички пчелни продукти и решил да ги изнася.Редколегията прие преди всичко да бъде разпространена на български (за знаещите езика ни в чужбина),на английски, на арабски и на руски език научното откритие на проф.д-р Янаки Караджов относно причинителите на болестта"Колапс на пчелното семейство",добила популярност у нас като"Синдром на празния кошер",както и билковия препарат "Екофил Р", чувствителни към който са и "Вароа якобсони" и "азиатската нозема".Това откритие получи подкрепа със съответна публикация в сп."Пчеловодство". ("Екофил Р" представлява алкохолен екстракт от 8 билки,най-активен от които е дивият пелин).Преводите на публикацията са готови и ще бъдат представени в бр.2 на в. "Апимедика-Апикултура през януари 2014 г. Редколегията прави постъпки пред МОН нашият вестник да получи статут и сертификат отпечатаните на неговите страници публикации да имат стойност на научни съобщения, каквито има за Русия сп. "Пчеловодство".
3.Приканвам Научния съвет на Тракийския университет да зачисли като процедура за дисертация за придобиване на доктор на биологическите науки изследванията на гл. ас.д-р Динко Динков върху характеристиките на пчелните продукти,като го включвам в моя екип по разработване на нови стандарти за тях. Защитата на такава докторска дисертация ще се осъществи пред Научния съвет на СУ,с което ще се избегне все още прекалено оцветеният в червено Ветеринарномедицински научен съвет.
4.Препоръчвам ти да създадеш Скала от еталонни проби от различните пчелни продукти,като за пчелния прашец ползваш метода и постиженията на г-н Якофов,пчелар от Пловдивското дружество„Акация",което ще повиши цената му на вътрешния и външния пазар.Аз бих представил такава скала за утвърждаване от Комисията по земеделие на ЕС.
        Честито,д-р Динков!  
                                                                Гл.Редактор: Я.Караджов
*Мястото за дискусия по всички въпроси,касаещи добрата пчеларска практика е Пчеларски форум в интернет.
** Думата „провинция” има римски произход и е означавала:Терени за победителите,които са раздавани в новозавоюваните области на ветераните от римската армия,служили в нея 25 г.